Copyright

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  GeoStru Software >

Copyright

 

Informatiile continute în prezentul document pot fi modificate fãrã preaviz.

Dacã nu este altfel specificat, orice referire la societate, nume, date si adrese utilizate în reproducerea imaginilor în exemple este pur întâmplãtoare si are ca unic scop ilustrarea modului de folosire al programului.

Respectarea tuturor legilor în materie de copyright revin exclusiv în sarcina utilizatorului.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusã în nicio formã sau mijloc, electronic sau mecanic, pentru niciun folos, fãrã permisiunea scrisã a GeoStru Software. Dacã utilizatorul are ca unic mijloc de accesare cel electronic, va fi autorizat, în baza prezentului document, sã listeze o copie.

 

 


©  GeoStru Software