Vizualizare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  DownHole > Meniu >

Vizualizare

Vizualizare texturi


Permite vizualizarea sau ascunderea ferestrei cu texturi.

 

Zoom fereastra


Permite efectuarea zoom-ului pe portiunea de desen selectata cu mouse-ul.

 

Zoom tot


Adapteaza desenul la zona de lucru.

 

Deplaseaza


Deplaseaza desenul cu mouse-ul.

 

Text


Permite modificarea dimensiunilor pentru caracterele graficului.

 

 


© GeoStru Software