Prag din beton simplu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Prag din beton simplu

 

Geormetria pragului din beton simplu este definita cu referire la figura de mai jos:

 

SchemaGeometricoCLS

Schema geometrica a pragului din beton

 

Avand in vedere figura de mai sus, datele pe care utilizatorul trebuie sa le insereze sunt urmatoarele:

 

HB[m]

Inaltimea corpului pragului

 

POSB[m]

Distanta dintre fata amonte a pragului si extremitatea amonte a fundatiei

 

LC[m]

Latimea coronamentului

 

HC[m]

Inaltimea coronamentului

 

SPV[ °]

Inclinatia peretelui aval fata de verticala (Unghi masurat pozitiv in sens invers acelor de ceasornic)

 

HFV[m]

Inaltimea fundatiei amonte

 

LTF[m]

Lungimea totala a fundatiei

 

LT[m]

Latimea pintenului fundatiei

 

ST[m]

Inclinatia peretelui aval al pintenului fata de verticala. (Unghi masurat pozitiv in sensul acelor de ceasornic)

 

HFM[m]

Inaltimea fundatiei amonte

 

BB[m]

Baza corpului pragului

 

Pragul din beton este definit complet cand este definita si greutatea sa specifica in informatii generale.

 

briglia_cls

 

 


© GeoStru