Sectiune Geoapp

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Geoapp >

Sectiune Geoapp

General si inginerie, Geotehnica si Geologie

 

Printre aplicatiile prezente, o gama larga poate fi utilizata pentru GDW. In acest scop, se recomanda urmatoarele aplicatii:

 

Sisteme plase ancorate

Bare pasive pentru cuie

Bariere rigide și elastice

Tiranti

Stabilitatea analizei suprafețelor plane

Gabioane

 Calcului interaxei transeelor drenate

 Invarianță hidraulică

 Calcul Riprap pentru protecția albiei râului

 Stare limita hidraulica pe termen lung (comportament hidraulic)

Puturi dispersate

 Pierderi de sarcină efectuate sub presiune

 Calcul uniform al mișcării