Textures și analiza stabilității globale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Geostru 365 >

Textures și analiza stabilității globale

În cazul în care texture din cadrul unui program nu sunt încărcate corect, acestea pot fi găsite în "Local Disk (P:)", în folderul "Textures" cu același nume:

 

textures

 

În același dosar este posibilă găsirea corelației la Slope pentru a fi configurată în Analiza globală a stabilității din diferitele programe GeoStru care permit acest lucru:

2022-03-18 15_32_24-SPW

 


© 2024 GeoStru