Prelucrare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

  Prelucrare

Elaborarea constă în crearea unui model stratigrafic tridimensional din care se pot genera secțiuni geotehnice bidimensionale:

 

 

Sectiune

 

 

Algoritmul de generare a stratigrafiei 3d poate fi rezumat în următoarele etape:

1.  Se efectuează o triangulare pe setul de puncte constituit prin unirea punctelor suprafeței topografice și poziționarea sondajelor definite;

2.  Selectați sondajul Master;

3. Primul strat este setat ca stratul care este procesat de sondajul Master;

4. În cadrul modului de conexiune definit prin triangularea punctelor, toate sondajele pentru care primul strat neprelucrat are același pământ ca cel al stratului care este prelucrat de sondajul principal sunt conectate;

5. Odată ce toate profilurile stratigrafice au fost conectate, se trece la următorul strat al sondajului principal și se execută din nou operația conform punctului 4.