Structura modelului de intrare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

  Structura modelului de intrare

 

Modelul de intrare este definit prin:

 

1. Suprafața topografică: Suprafața menționată anterior este definită de o structură de date care definește un plan cotat (set de puncte de coordonate x, y și z);

2. Profiluri stratigrafice punctuale: setul de profiluri asociate unui punct de x și y coordonează un profil stratigrafic (probabil derivat dintr-un foraj sau o interpretare a altor teste);

3. Secțiuni: În faza de input este necesar să se definească parametrii care identifică urmele secțiunilor stratigrafice care urmează să fie prelucrate;

 4. Arhiva terenuri: Colecția de terenuri la care se poate face referire în timpul alocării profilurilor stratigrafice punctuale.