Sectiune Geoapp

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Geoapp >

Sectiune Geoapp

General și inginerie, Geotehnică și Geologie

 

Printre aplicațiile prezente, o gamă largă poate fi utilizată pentru Hydrologic Risk. În acest scop, se recomandă următoarele aplicații:

 

Sisteme plase ancorate

Stabilitatea analizei suprafețelor plane

Alunecați de-a lungul unui avion

Calcului interaxei transeelor drenate

Invarianță hidraulică

Calcul Riprap pentru protecția albiei râului

Stare limita hidraulica pe termen lung (comportament hidraulic)

Puturi dispersate

Pierderi de sarcină efectuate sub presiune

Calcul uniform al mișcării