Calcul portanţei verticală - Formule statice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Calcul portanţei verticală - Formule statice

 

Pentru calculul sarcinii limită cu ajutorul formulelor statice, selectaţi comanda Portanţa verticală formule statice din Meniu Calcul. Comanda respectivă afişează următoarea fereastră de dialog:

 

CARICO_LIMITE_RO_1

 

Calculul portanţei se poate efectua conform mai multor abordări normative.

 

1

Clasică

Este vorba despre abordarea portanţei admisibile, unde sarcina limită de vârf şi cea laterală sunt împărţite la un factor de siguranţă Fs care poate fi diferenţiat în vârf, lateral şi total (pătrat fucsia).

 

2

Eurocod 7

Este abordarea urmată de Eurocodul 7, conform căruia se pot folosi trei Design Approach (DAs) alternative.

 

 

Pentru fiecare stratigrafie definită în Caracteristici geotehnice, programul efectuează calculul sarcinii limită de vârf, al celei laterale şi totale. În particular, cea din urmă este stabilită după cum urmează:

 

Qlim T = QlimP + QlimL - WP        dacă pilotul este supus comprimării.

Qlim T = QlimP + QlimL + WP        dacă pilotul este supus tracţiunii

 

unde:

QlimP este sarcina limită de vârf;

QlimL este sarcina limită laterală;

WP   este masa pilotului.

 

În redarea rezultatelor calculului, programul furnizează valoarea minimă (Rc,min), maximă (Rc,max) şi medie (Rc,med) a sarcinii limită, respectiv cea caracteristică Rk şi de proiect Rd.

Light Factorul de siguranţă verticală Fs este redat de program doar în prezenţa unei sarcini verticale atribuite de utilizator în fereastra Sarcinilor. Rezultatele vizualizate în video se referă la combinaţia de sarcină curentă evidenţiată (pătrat orange).

 
La caracterizarea terenurilor, parametrii mecanici caracteristici trebuie să fie determinaţi pornind de la o serie de inspecţii care trebuie să privească volumul semnificativ (partea subsolului influenţată, direct sau indirect, de construcţia clădirii) şi trebuie să permită stabilirea unui model geotehnic adecvat. Din cele ce rezultă din valorile precizate in următoarea figură (pătratul roşu), creşterii verticalelor le corespunde un factor de reducţie tot mai mic: acesta, în substanţă, se traduce printr-un efect de penalizare, în termeni de rezistenţă caracteristică, pentru acele proiecte unde programul de inspecţii este deficitar.

 

 

CARICO_LIMITE_RO_2

Factorii ξi din numărul de verticale inspectate

 

Pentru abordările de realizare de proiecte care prevăd utilizarea unor parametri caracteristici reduşi, este posibilă activarea factorilor de reducţie Mi (pătratul verde), aşa cum se ilustrează în figura următoare.

 

CARICO_LIMITE_RO_2_001

Factorii Mi din parametrii caracteristici

 

Amintim că aceşti factori pot fi editaţi de utilizator şi astfel pot fi modificaţi confrom exigenţelor de calcul şi se pot salva ca predefiniţi.

 

 

 


© GeoStru