Normativ ( Eurocod 7: SR EN 1997-1:2004)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Normativ ( Eurocod 7: SR EN 1997-1:2004)

Conform Eurocod 7: SR EN 1997-1:2004 abordarile de calcul pentru calculul pilotii sunt:

ABORDAREA 1:

Gruparea 1: A1 + M1 + R1

Gruparea 2: A2 + (M1 sau M2) + R4

ABORDAREA 2:

A1 + M1 + R1

ABORDAREA 3:

(A1 sau A2) + M2 + R3

SR EN 1997-1-2004/NB-2007 recomanda utilizarea doar a abordarilor 1 si 3.

Coeficientii partiali de rezistenta pentru fundatiile pe piloti conform SR EN 1997-1-2004 Anexa A sunt:

Tabelul 1: Coeficienti partiali de rezistenta (γR) pentru pilotii de indesare

 

Tabelul 2: Coeficienti de rezistenta (γR) pentru piloti forati

Tabelul 3: Coeficienti de rezistenta (γR) pentru piloti cu burghiu continuu (CFA)

 

Coeficienti de corelare pentru fundatiile pe piloti conform SR EN 1997-1-2006 Anexa A sunt:

Tabelul 4: Coeficienti de corelare pentru stabilirea valorilor caracteristice  pe baza incercarilor asupra pamanturilor (n numarul de incercari)

 

Capacitatea portanta ultima la compresiune stabilita pe baza rezultatelor incercarilor asupra pamantului :

 


© GeoStru