NP 123-2022 - Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi

GENERALITĂŢI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

NP 123-2022 - Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi

GENERALITĂŢI

Scop şi domenii de aplicare

Prezentul normativ se aplică la proiectarea fundaţiilor pe piloţi, cu respectarea condiţiei: latura sau diametrul secţiunii transversale curente a pilotului, d, este: 0.3 < d ≤ 3.0m.

 

Prevederile normativului se aplică şi la proiectarea fundaţiilor pe barete, cu respectarea următoarelor condiţii:

-secţiunea transversală a baretei poate fi alungită (dreptunghiulară cu laturile mici curbe sau drepte) sau compusă în formă de T, L, H, X, cruce etc., cu condiţia ca execuţia acesteia (forare, armare şi betonare) să se realizeze într-o singură etapă;

-dimensiunea cea mai mică a secţiunii transversale, b, este: b ≥ 0.4m;

-raportul dintre dimensiunea cea mai mare, l, şi cea mai mică, b, este: l/b ≤ 6;

-aria secţiunii transversale, A, este: A ≤ 10m2.

 

În prezentul normativ, sub denumirea generică de piloţi se vor înţelege – în context, după caz – şi baretele.

Prevederile prezentului normativ sunt corelate cu prevederile din sistemul de standarde europene pentru construcţii – EUROCODURI.

Prezentul normativ este în concordanţă cu principiile expuse în SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1/NB.

Aplicarea prezentului normativ se face în corelare cu prevederi din alte acte normative. Documentele normative de bază sunt enumerate în Anexa F.

Prezentul normativ stabileşte prescripţiile generale de proiectare a piloţilor utilizaţi în fundaţiile construcţiilor civile, industriale, hidrotehnice, de poduri etc.

Prezentul normativ se aplică la proiectarea piloţilor supuşi la următoarele tipuri de încărcări:

axiale:

compresiune

smulgere

transversale

provenite din mişcările pământului adiacent:

frecarea negativă

umflarea (ridicarea) terenului

deplasarea laterală a terenului, inclusiv acţiunea de origine cinematică ce rezultă din deformarea terenului datorită propagării undelor seismice.

 

Prevederile prezentului normativ se pot aplica şi fundaţiilor pe piloţi în pământuri macroporice sensibile la umezire, cu condiţia respectării şi a prevederilor din reglementările tehnice specifice referitoare la aceste pământuri.

Prevederile prezentului normativ nu se aplică la proiectarea micropiloţilor sau a fundaţiilor de tipul radierelor pilotate.

Utilizarea piloţilor la alte lucrări de construcţii decât cele de fundare de adâncime (de exemplu, lucrări de susţinere) se va face cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la acele tipuri de lucrări.

 

Prevederi generale

Alcătuirea piloţilor ca elemente structurale se face în conformitate cu prescripţiile în vigoare privitoare la materialul din care sunt alcătuiţi piloţii şi prevederile complementare din SR EN 12699 şi SR EN 1536.

Fundaţia pe piloţi se compune din piloţii propriu-zişi şi din radierul care îi solidarizează.

 

 

 

 


© GeoStru