Elemente de proiectare specifice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  >

Elemente de proiectare specifice

 Structuri de sprijin suprapuse

 

Pentru proiectarea  structurilor de sprijin suprapuse se vor aplica următoarele principii (Figura 6.32):

clip0078

În cazul în care D > H2 tan (90 - ϕ1), cele două structuri se proiectează separat, conform principiilor deja prezentate.

clip0079, se proiectează ca o singură structură cu înălțime H.
clip0080

Figura 6.32. Proiectarea zidurilor suprapuse

 

În analiza de stabilitate externă a structurii inferioare,  structura superioară va fi considerată ca o suprasarcină.

 

Pentru evaluarea stabilității interne, se pot lua în considerate următoarele plane de întindere maximă (Figura 6.33):

clip0081
clip0082

 

Figura 6.33. Plane de tracțiune maxima pentru structuri suprapuse

 

©  GeoStru