Procedura de proiectare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  >

Procedura de proiectare

 

Proiectarea structurilor de sprijin din pământ armat, de tip ziduri de sprijin și culei, se face ca la structurile convenționale de sprijin, cu considerarea în plus a interacțiunii dintre pământ și armătură.

Practica curentă de proiectare constă în determinarea geometriei și a armării din condiții de împiedicare a cedării interne și externe, utilizând metode de echilibru limită.

 

Stabilitatea externă se referă la stabilitatea masei de pământ armat privită ca un întreg care poate ceda prin mecanismele clasice de cedare ale zidurilor de sprijin, în timp ce stabilitatea internă se ocupă de mecanismele interne de cedare și duce la stabilirea necesarului de armătură.

 

Etapele proiectării sunt:

a)analiza eforturilor, care constă în alegerea unei distribuții a armăturilor și verificarea eforturilor din masivul armat, care trebuie să fie compatibile cu proprietățile pământului și ale armăturilor; trebuie evaluată stabilitatea locală la nivelul fiecărei armături;

b)analiza stabilității structurii- stabilitate externă și interna;

c)analiza deformațiilor, pentru a obține o evaluare a comportării structurii la deformații orizontale și verticale. Analiza deformațiilor orizontale este cea mai dificilă și cea mai puțin exactă. În cele mai multe cazuri este realizată aproximativ sau pur și simplu se presupune ca marjele de siguranță obținute pentru stabilitatea externă și internă sunt suficiente pentru ca deformațiile calculate să fie în limitele admise. Analiza deformațiilor verticale se realizează prin calcule clasice de tasare. Sunt evaluate atât tasările absolute, cât și cele diferențiate, în direcție longitudinală și transversală.

 

Pentru proiectarea structurilor din pământ armat sunt utilizate în mod curent două metode, cunoscute sub numele "metoda penei ancorate" (tie back wedge method) și "metoda gravității coerente" (coherent gravity method).

 

"Metoda penei ancorate" urmărește procedura de proiectare utilizată pentru zidurile de sprijin tradiționale, ancorate sau nu.

 

"Metoda gravității coerente" este bazată pe măsurătorile realizate pe structuri armate cu armături inextensibile. Observațiile realizate pe teren au arătat că presiunea laterală exercitată de pământ în partea superioară a structurii de sprijin este influențată de rigiditatea axială la întindere a armăturii. În cazul armăturilor inextensibile, presiunea pământului se apropie de valoarea corespunzătoare stării de repaus. Aceste structuri sunt proiectate folosind ,metoda gravității coerente". Cu excepția cazului în care măsurătorile pe teren ar indica altceva, pentru structurile de sprijin armate cu materiale extensibile se va considera împingerea activă a pământului, iar proiectarea se va face cu ajutorul ,metodei penei ancorate".

 

În ambele metode se vor verifica atât stările limite ultime, cât și cele ale exploatării normale.

 

NOTĂ: în toate formulele care urmează se va considera că acțiunile, rezistențele și parametrii geotehnici au fast deja afectați cu factorii parțiali corespunzători metodei de proiectare alese.

 

©  GeoStru