Proiectarea elementelor de fațadă

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  >

Proiectarea elementelor de fațadă

Proiectarea elementelor de fațada se face astfel încât:

-        să ofere o formă exterioara structurii,

-        să asigura o estetica corespunzătoare,

-        să împiedice eroziunea pământului din umplutura armată, sa asigure stabilitatea pământului dintre două straturi de armătură,

-        să asigure ancorarea armăturii în zona rezistentă a masivului.

 

Elementele de fațada trebuie să preia:

- presiunile laterale ale terenului și forțele de întindere din conexiunile armăturilor cu fațada,

- forțele date de elementele de fațadă aflate deasupra,

- forțele verticale de forfecare dezvoltate ca urmare a deplasării relative dintre fațadă și umplutura armată,

- orice altă încărcare permanentă sau temporară aplicată.

 

În cazul utilizării fațadelor flexibile, de tipul plaselor sau altele similare, se va urmări limitarea deplasărilor fațadei (bombarea fațadei) datorita compresiunii din spatele fațadei date de eforturile de compactare sau greutății proprii a umpluturii. Deplasările orizontale și verticale ale fațadei trebuie limitate la 25-50 mm față de linia teoretică a zidului.

 

Pot fi adoptate următoarele măsuri:

- realizarea unei umpluturi din material granular grosier, piatră spartă, bolovăniș imediat în spatele fațadei, pe cca. 600 mm;

- micșorarea distanței dintre armături;

- mărirea rezistenței materialului utilizat pentru fațadă;

- realizarea unei suprapuneri suficiente între panourile de fațadă adiacente.

 

În plus, armăturile nu trebuie să aibă deplasările împiedicate pentru a putea urmări mișcările fațadei. Panoul superior trebuie atașat de un strat de armătură pentru a i se asigura stabilitatea.

În cazul fațadelor din blocuri modulare, trebuie asigurată o capacitate de frecare suficientă între unități, distanța pe verticală dintre armături fiind limitată la de 2 ori grosimea unui bloc, dar nu mai mult de 0.8 m. Înălțimea maximă a fațadei deasupra celui mai de sus strat de armătură și dedesubtul celui mai de jos strat trebuie, de asemenea, limitată la grosimea unui bloc.

În cazul zonelor seismice, conexiunile blocurilor nu trebuie să depindă numai de frecarea dintre armătură și blocuri; se vor utiliza și alte tipuri de conexiuni. Blocurile de la partea superioară a structurii vor fi asigurate contra răsturnării în caz de seism.

 

În cazul întoarcerii geosinteticelor la fața masivului, acesta trebuie protejate contra acțiunii razelor UV. Se poate prevedea și o fațada suplimentară (beton, torcret).

 

©  GeoStru