Verificarea stabilități interne

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  >

Verificarea stabilități interne

Cedarea internă a structurii de sprijin din pământ armat poate avea loc în doua moduri (Figura 6.15):

eforturile de întindere din armături devin prea mari, astfel încât acestea suferă deformații prea importante sau cedează, ceea ce poate provoca deplasări importante sau chiar colapsul structurii;

eforturile de întindere din armături devin mai mari decât rezistența la smulgere a acestora. Smulgerea armăturilor determină creșterea eforturilor tangențiale din pământ, mărirea deplasărilor și posibila cedare a structurii.

clip0036

Figura 6.15. Cedarea internă a structurilor de sprijin din pământ armat

 

Pentru verificarea stabilității interne a structurii trebuie parcurse următoarele etape:

1. alegerea tipului de armătură,

2. alegerea distanței pe verticală între armături, în concordanță cu elementele de fațadă alese,

3. calculul forței maxime de întindere pentru fiecare nivel de armătură, în condiții statice și dinamice,

4. calculul forței maxime de întindere la nivelul conexiunilor cu fațada,

5. calculul rezistenței la smulgere la fiecare nivel de armătură.

 

Metodele de proiectare diferă în funcție de caracterul extensibil sau inextensibil al armăturilor, pentru cele extensibile utilizându-se „metode penei ancorate", iar pentru cele inextensibile „metoda gravității coerente".

 

©  GeoStru