Proiectarea geotehnică a masivelor de pământ în pantă

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  NORMATIVE-Slope  > GHID PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ, indicativ GP 129-2014  >

Proiectarea geotehnică a masivelor de pământ în pantă

 

 

11.1.Generalităţi

 

Stabilitatea generală trebuie avută în vedere şi verificată la toate tipurile de lucrări ce implică realizarea sau existenţa unei pante (naturală sau artificială), precum:

excavaţii (inclusiv lucrările de susţinere),

rambleuri (diguri, baraje mici şi lucrări de infrastructură),

fundaţii pe pante sau în apropierea acestora,

combaterea alunecărilor de teren.

 

Pentru diferite tipuri de lucrări geotehnice, în secţiunile 6 - 12 din SR EN 1997-1 sunt prezentate reguli referitoare la verificarea stabilităţii generale.

 

Stările limită care trebuie luate în considerare la verificarea stabilităţii generale sunt la latitudinea proiectantului, în funcţie de tipul de lucrare, urmărind a fi îndeplinite cerinţele fundamentale de stabilitate, de deformaţii limită, de durabilitate şi de siguranţă atât ale lucrării propriu-zise, cât şi ale vecinătăţilor.

 

Pentru calculul la stări limită, acţiunile (forţe, presiuni, deplasări) se aleg de către proiectant având în vedere regula de aplicare (4) din cap. 2.4.2 din SR EN 1997-1 care conţine o listă a acţiunilor, ca şi principiile ce o însoţesc (5-9 P), referitoare la durata şi tipul acţiunilor permanente nefavorabile (sau destabilizatoare), respectiv favorabile (sau stabilizatoare).

 

În mod distinct, în mod obligatoriu trebuie luate în considerare şi efectele unor situaţii rezultate din procese antropice sau naturale, detaliate în cap.11.3 şi 12 (SR EN 1997-1). Dintre acestea, o atenţie deosebită trebuie acordată modului în care se consideră prezenţa apei (de suprafaţă, subterană şi ca presiune în pori).

 

În cazul rambleurilor trebuie avute în vedere unele aspecte specifice:

condiţiile  referitoare la alegerea cotei de fundare pentru asigurarea capacităţii portante a terenului şi stabilitatea corpului rambleului, recomandând şi soluţii posibile;

acţiunile pe care rambleul le impune structurilor adiacente;

situaţiile de proiectare speciale legate de efecte din procesul tehnologic de execuţie (neomogenităţi ale materialelor din corpul rambleului), efecte ale unor structuri ce vor fi realizate adiacent, efecte ale acţiunii apei;

sunt obligatorii verificările referitoare la:

pierderea stabilităţii generale şi locale (în cuprinsul pantei, la coronament, curgere lentă prin îngheţ - dezgheţ), prin cedări cauzate de eroziune internă şi/sau de suprafaţă;

deformaţii ale rambleului (tasări, deplasări, inclusiv cele produse de acţiuni hidraulice).

 

Problemele de stabilitate generală trebuie tratate şi verificate pe baza unei experienţe comparabile. În acest sens, atunci când verificarea stabilităţii nu poate fi efectuată cu suficentă claritate, înainte de începerea proiectării se recomandă completarea investigaţiilor geotehnice şi, implicit, a calculelor. Aceste aspecte sunt deosebit de importante în cazul tratării efectelor unor alunecări de teren când, în general, nu se dispune de date geotehnice suficiente, iar primele măsuri se decid pe baza experienţei, pentru etapa de proiectare, fiind apoi obligatorii studii de detaliere (conform normativului NP 074).

O situaţie des întâlnită în practica inginerească o constituie cea a unor amplasamente considerate necorespunzătoare din condiţii de stabilitate. În acest caz, utilizarea va fi condiţionată de adoptarea unor măsuri de stabilizare, a căror eficienţă trebuie dovedită printr- un nou calcul de stabilitate în cadrul unui proiect specific.

 

Este obligatoriu ca prin proiectare să se asigure că toate activităţile de construcţie prevăzute pentru un amplasament pot fi planificate şi realizate astfel încât apariţia unei stări limită de serviciu să fie suficient de improbabilă.

 

Normativul NP 120 referitor la excavaţii adânci în zone urbane are o serie  de  prevederi specifice referitoare la planificarea şi realizarea lucrărilor ţinând seama de  condiţionările impuse de existenţa vecinătăţilor (de exemplu deplasări).

 

Aceste cerinţe trebuie avute în vedere la elaborarea proiectelor şi caietelor de sarcini specifice.

 

În soluţiile proiectate pentru asigurarea stabilităţii masivelor de pământ în pantă şi a construcţiilor amplasate în aceste condiţii, pot fi utilizate diferite soluţii constructive, precum:

pentru creşterea stabilităţii: geometrice (pante, berme), mecanice (lucrări de susţinere, ancoraje, bulonare, ţintuire),

pentru protecţia taluzurilor (etanşare, acoperire cu beton, vegetalizare),

pentru controlul prezenţei apei (drenaj),

combinaţii ale acestora.

 

 

 

 

 


©  GeoStru