Date generale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Analiză > Input >

Date generale

Panoul de date generale apare conform figurii de mai jos.

 

clip0004

 

În acest panou este necesar să atribuiți datele descrise mai jos.

 

SUPRAFAȚA DE RUPTURĂ

Aceasta este suprafața de ruptură utilizată pentru a efectua verificările de stabilitate interne. Se face referire la metoda de Sheahan and Ho (2003), conform recomandărilor americane AASHTO, care se bazează pe ipoteza unei suprafețe de ruptură plane. Există două metode pentru calculul înclinării suprafeței de ruptură:

Manual: Valoarea este definită de utilizator.

Automat: Înclinarea este calculată de software ca valoarea de 45° + fi'/2 (teoria lui Rankine).

 

SUPRAFAȚA DE SCURGERE

Aceasta este suprafața de scurgere la baza structurii de soil nailing, pe care se efectuează verificarea împotriva alunecării pe planul de amplasare. Există trei metode pentru calculul lungimii suprafeței de scurgere:

Manual: Valoarea este definită de utilizator.

BL = H: Lungimea suprafeței de scurgere este considerată egală cu înălțimea peretelui de soil nailing.

Automat: Lungimea suprafeței de scurgere este calculată conform următoarei expresii.

în care z1 reprezintă adâncimea primului cui în raport cu capul peretelui, în timp ce L1 și α1 sunt, respectiv, lungimea și înclinarea aceluiași cui.

 

SEISM

În această zona este necesar să definiți:

coeficientul seismic orizontal, kh

coeficientul seismic vertical, kv

punctul de aplicare a acțiunii seismice

 

TEORIE PENTRU CALCULUL COEFICIENTULUI DE ÎMPINGERE

În acest cadru trebuie să alegeți teoria la care să faceți referire pentru calculul coeficientului de împingere. Sunt disponibile două opțiuni: Rankine și Coulomb. Aceste metode sunt folosite în cazul analizei statice (kh = kv = 0). În cazul analizei pseudostatice (kh > 0), software-ul va face referire directă la soluția Mononobe-Okabe.

 

TIPUL DE OPERĂ

Poate fi permanent sau temporar.

 

 

 


©  Geostru