Unghi de frecare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing > Note teoretice > Corelatii Geotehnice > Terenuri necoezive >

Unghi de frecare

 

Durgunouglu-Mitchell (1973-1975)

Pentru nisipuri N.C. si S.C. necimentate

 

Meyerhof (1951)

Pentru nisipuri N.C. si S.C.

 

Caquot

Pentru nisipuri N.C. si S.C. necimentate si pentru adâncimi > 2 m în terenuri saturate sau > 1 m nesaturate

 

Koppejan

Pentru nisipuri N.C. si S.C. necimentate si pentru adâncimi > 2 m în terenuri saturate sau > 1 m nesaturate

 

De Beer (1965-1967)

Pentru nisipuri N.C. si S.C. necimentate si pentru adâncimi > 2 m în terenuri saturate sau > 1 m nesaturate

 

Robertson & Campanella (1983)

Pentru nisipuri necimentate cuartoase

 

Schmertmann (1977-1982)

Pentru diferite litologii (corelatie care în general supraestimeazã valoarea)

 

 

 


©Geostru