Coeziune aparentã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing > Note teoretice > Corelatii Geotehnice > Terenuri coezive >

Coeziune aparentã

         

Lunne & Eide

 

Rolf Larsson SGI (1995)

 

Baligh ed al(1976-1980)

În acest tip de prelucrare trebuie introdusã valoarea lui Nk (în general variazã de la 11 la 25).

 

Marsland (1974)-Marsland e Powell (1979)

 

Sunda (relatie experimentalã)

 

Lunne T.-Kleven A. (1981)

 

Kjekstad. (1978) - Lunne, Robertson and Powell (1977)

 

Terzaghi - valoare minimã

Begemann

 

De Beer

Valabil pentru coeziune scãzutã.

 

 


©Geostru