Modul de forfecare G

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing > Note teoretice >

Modul de forfecare G

 

Teoria elasticitãtii pune în relatie modulul de forfecare (G), cu densitatea solului (r) si viteza undelor (Vs):

 

G= ρ×Vs2

 

Deci modulul de forfecare este în realtie cu vitezele undelor de forfecare.

 

Modulul de forfecare are valori mai mari pentru niveluri scãzute de efort si descreste cu cresterea eforturilor de forfecare.

 

 

 

 

Calcul modul de forfecare pe baza deformatiilor (G0) cu corelatii empirice.

 

Rix & Stokoe (1991)

 

Go=K×(qc)a× (σ’v0)

 

Pentru nisipuri: K=1634; a=0.25; b=0.375

 

Mayne & Rix (1993)

 

Go=K×(qc)a× (e)b

 

Pentru argile: K=406; a=0.695;b=-1.13, e: indice pori

 

 


©Geostru