Editor de Stil

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Home >

Editor de Stil

 

Un stil defineste mediul de lucru si aspectul modelului stratigrafic. Stratigrapher permite personalizarea dimensiunii, a vizibilitãtii si a aspectului fiecãrei coloane, introducerea articolelor de antet, modificarea textului si a pozitiei. Toate aceste informatii sunt culese în fisiere externe cu extensie *.stl. În momentul instalãrii sunt furnizate mai multe stiluri de bazã, unul pentru sondaje penetrometrice si unul pentru stratigrafia puturilor. La prima pornire programul încarcã stilul predefinit "standard.stl".

 

Pentru a modifica un stil selectati din meniul Format optiunea Editor de Stil. Se va vizualiza schita modelului ce se foloseste în acel moment. În chenarul din stânga sus sunt enumerate toate articolele disponibile si inserabile într-un model. Structura tip arbore grupeazã informatii în diferite categorii:

 

Setãri generale

Pentru a seta culoarea sau imaginea de fundal pe foaia de lucru.

 

Format foaie

Pentru a seta dimensiunea paginii. Se poate lista în format A3 sau A4 orizontal.

 

Suprafete/Dreptunghiuri

Definesc suprafetele dreptunghiulare precum logo, spatiu pentru datele firmei, antet, antet coloane, corp coloane si legendã.

 

Caractere

Setarea caracteristicilor de Font (nume, culoare si dimensiune) a diferitelor sectiuni.

 

Etichete/Variabile

Servesc pentru personalizarea datelor (constante si variabile) care vor fi vizualizare si gestionate pe model. Pentru aceste date trebuie indicatã pozitia, exprimatã în coordonate relative cãsutei puse pe formatul foii alese (mm). Dacã de exemplu se introduce primul rând referitor la firmã, coordonata pozitiei este relativã pozitiei unghiului superior stâng al cãsutei Date firmã. Datoritã dificultãtii de a determina pozitia exactã în care se doreste amplasarea textului, se poate folosi comanda "Folosire mouse".

 

Coloane stratigrafice

Enumerã toate toate coloanele ce se pot insera pe un model. Sunt incluse atât coloane pentru sondaje cât si coloane pentru puturi. Ordinea, în listã, corespunde ordinii pe care o vor avea pe foaie plecând de la stânga spre dreapta: Coloana 1 = Scara, Coloana 2 = Descriere litologicã, etc. Aceastã ordine nu se poate schimba. Când se modificã dimensiunea unei coloane toate coloanele din dreapta sa vor fi deplasate.

 

Linii libere

Permit introducerea anumitor elemente de separare ale coloanelor modelului. Folositi mouse-ul pentru setarea celor douã vârfuri ale liniei. Se pot insera maxim 20 de linii.

 

Datele ce se pot gestiona într-un model sunt:

 

Date societate

5 rânduri pentru datele societãtii, unde se indicã denumirea clientului.

 

Date de Antet

Beneficiar

Santier

Investigatie

Referintã

Numãr

Sondaj

Cota P.C.

Tip Carotaj

Tip Sondezã

Adãncime atinsã

Coordonate X, Y

Începere executie

Sfârsit executie

Responsabil

Operator

Cãsute mostre

Certificat nr.

Pagina

Note1

Note2

alte 5 texte libere

 

Texte libere

2 Semnãturi

10 Texte libere

 

Coloane

Scarã

Litologie

Descriere

Cota

% Carotaj - RQD

S.P.T.

Poket Penetrometer

Vane Test

Mostre

Diam. foraj

Metodã Perforare

Metodã Stabiliz.

Nr. cãsute mostre

Cota elem. Put

Put

Note elem. Put

Pânzã freaticã

5 coloane libere

Piezomentre

 

Observatii

Modificarea elementelor modelului se aplicã doar dupã apãsarea butonului "Aplicã".

Având în vedere faptul cã toate elementele fac referintã la cãsute/arii este necesarã, mai întâi de toate, setarea acestora si apoi a textelor, coloanelor si a altor elemente.

Modificarea unui stil are efect doar pe desenul curent, si toate modificãrile aduse vor fi salvate împreunã cu proiectul. Pentru a memora modificãrile ca nou model reutilizabil stilul trebuie salvat înainte de a iesi din functia "Editor Stil".

Stilul deschis automat de program este indicat (si poate fi modificat) în fereastra Optiuni la articolul Stil predefinit.

 

 


© GeoStru