Descriere

  Previous topic Next topic  

 

În coloana Descriere se poate introduce orice text cu formatare dreapta, stânga sau centrat. Textul poate fi editat când se insereazã textura si este vizualizatã fareastra de dialog Detaliu Strat (vezi Litologie), sau folosind comanda Modificare element din bara de instrumente sau din meniul Instrumente. Dacã stratul este prea mic pentru a contine descrierea se pot seta anumiti parametrii si mãrii zona pentru text:

dxl_RO

 

Dupã cum este evidentiat în figura precedentã pentru primul strat a fost setatã marginea inferioarã 8, care mutã cu 8 mm marginea inferioarã a stratului.Pentru al doilea, pentru a nu fi acoperit de primul, a fost setatã marginea superioarã 10 fapt ce a mutat cu 10 mm în jos începutul scrierii textului.

 

 


© GeoStru Software