Scarã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Home >

Scarã

Folosind comanda Scarã se pot asigna proprietãtile Coloanei metrice:

 

Scara de reprezentare 1:xxx

Pasul (înteles ca unitate în care este împãrtitã coloana metricã)

Cota initialã: reprezintã cota de plecare pentru reprezentarea cotelor, în ordine descrescãtoare, pe pas impus

Zecimale (numãrul de cifre zecimale pentru cote)

 

 

 


© GeoStru