Etichetare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Zona de Lucru >

Etichetare

ETICHETARE

 

Pentru a putea adãuga etichete diferitelor obiecte ale proiectului a fost introdusã o functie care creazã textele necesare dupã anumite criterii alese de utilizator.

Având în vedere faptul cã aceste texte trebuie sã potã fi deplsate si manipulate ca orice alt text, aceastã functie permite generarea acestora în momentul în care este nevoie de ele; de asemenea, acestea pot fi sterse sau modificate în orice moment.

Apãsati butonul "Generare etichete" etichette.

 

Element de generat indicã tipul de etichetã de creat. Fontul si culoarea stabilesc aspectul pe desen.

Dispozitia este un punct fundamental al ferestrei. Aceasta defineste pozitia unui singur text fatã de elementul la care se referã. De exemplu, numele punctului, cota sau descrierea.

Aceastã pozitie se poate seta grafic prin simpla deplasare a etichetei de exemplu în panou avãnd în centru punctul dorit.

 

Când este totul este setat apãsati "Creare Texte" pentru a genera etichetele pe desen.

- De fiecare datã când se creazã o etichetare de un anumit tip, toate textele de acelasi tip obtinute precedent sunt sterse.

- Pentru a sterge textele fãrã a mai crea altele apãsati butonul "Stergere"

- Apãsati butonul "Salvare" dacã doriti ca setãrile de font si culoare sã rãmânã permanente.

- Apãsati "Anulare" pentru a închide fereastra fãrã a efectua modificãri.

 

 

 

© 2020 Geostru Software