Setare caractere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Zona de Lucru >

Setare caractere

SETARE CARACTERE SI DIMENSIUNI

 

Tipuri de caractere

 

Pe desen pot fi prezente texte generate sau desemnate de program sau definite de cãtre utilizator. Unele dintre acestea îsi modificã dimensiunile, în sensul cã sunt influentate de zoom, în timp ce altele rãmân fixe la dimensiunea setatã în proprietãti, independent de scara de vizualizare a desenului.

 

Textele fixe sunt:

- Etichetele de pe axele X si Y

- Etichetele scãrii diferentei de nivel, în partea inferioarã a desenului.

 

Toate celelalte texte sunt dimensionabile.

 

Textele introduse de utilizator pot fi rotate, exceptie fãcând cele care au ca tip de font un model True Type nerotabil. De exemplu, caracterele MS Sans Serif nu se pot rota.

Dimensiune si reprezentare

În TriSpace dimensiunile caracterelor sunt exprimate în puncte pe inch si trebuie aplicate la suprafete reprezentate de coordonate reale; se presupune cã dimensiunea orizontalã a desenului (Max X - Min X) coincide virtual cu o coalã A4 verticalã a imprimantei. În acest mod, dacã în momentul introducerii textului zona de lucru contine întregul desen, raportul dimensiunii fontului va rezulta echivalent celui din word processing. Din acest motiv, la modificarea dimensiunilor desenului variazã reprezentarea caracterelor continute.

 

 

 

© 2020 Geostru Software