Recomandări pentru stabilirea valorilor derivate ale unor parametri geotehnici determinați prin încercări

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > NP_122_2010 >

Recomandări pentru stabilirea valorilor derivate ale unor parametri geotehnici determinați prin încercări

Valorile derivate ale modulului de deformație lineară E, utilizat în calculul tasărilor, se pot stabili pe baza valorilor determinate în laborator prin încercarea în edometru Eoed, cu ajutorul relației:

clip0007

 

Valorile Eoed se determină în intervalul de presiuni unitare Δσ cuprins între presiunea geologică existentă în strat la nivelul probei (σg) și presiunea totală la același nivel după aplicarea încărcării fundației (σt), cu relația:

   

clip0008

în care:

εt, εg

reprezintă deformația specifică a probei în edometru la presiunile σh respectiv σg.

   

Valorile recomandate ale coeficientului de corecție M0 sunt date în tabelul A.3.1 pentru unele categorii de pământuri coezive, de vârstă cuaternară, normal consolidate.

     
Tabelul A. 3.1
Valori ale coeficientului de corecție Mo    

Categoria pământului

Indicele de consistenta Ic

Indicele porilor e

0,41 ... 0,60

0,61 ... 0,80

0,81 ... 1,00

1,01 ... 1,10

Cu plasticitate redusă
(Ip ≤ 10 %)

0 .... 1

1,6

1,3

1,0

-

Cu plasticitate medie
(Ip =10 .... 20 %)

0,76 .... 1

2,3

1,7

1,3

1,1

0,50 .... 0,75

1,9

1,5

1,2

1,0

Cu plasticitate mare
(Ip ≥ 20 %)

0,76 .... 1

1,8

1,5

1,3

1,2

0,50 .... 0,75

1,5

1,3

1,1

1,0

 

Valorile derivate ale unghiului de frecare internă φ' ale nisipurilor, utilizate în calculele geotehnice în cazul stării plane de deformație (fundații continue, lucrări de susținere și stabilitatea taluzurilor de lungime mare) se pot determina pe baza valorilor φ'triax determinate în laborator prin încercări de compresiune triaxială (cu solicitare axial simetrică σ2 = σ3) cu relația:

  clip0009

 

 
 

 

©GeoStru