Introducere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil >

Introducere

CV Soil este un instrument complet și inovator pentru determinarea parametrilor geotehnici caracteristici conform unei abordări probabilistice, luând în considerare mărimile statistice obținute dintr-un număr adecvat de eșantioane.

 

clip0018

 

 

Odată cu introducerea conceptului de stare limită a fost dezvoltat în paralel și conceptul de valoare caracteristică.

Eurocod 7 privind proiectarea geotehnică introduce valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici.

Valoarea caracteristică, înțeleasă ca o estimare preventivă a parametrului care influențează apariția stării limită luate în considerare, trebuie utilizată în orice tip de verificare geotehnică.

Lucrările trebuie să fie verificate pentru stările limită ultime care pot apărea ca urmare a diferitelor combinații de acțiuni și pentru starea limită de exploatare, definită în raport cu beneficiile așteptate.

 

"Starea limită este o condiție dincolo de care structura nu mai îndeplinește nevoile pentru care a fost proiectată."

Starea limită ultimă este considerată atunci când starea limită este asociată cu valoarea extremă a capacității portante a structurii. Depășirea unei stări limită ultime este ireversibilă și este definită colaps. Starea limită de serviciu este considerată atunci când este legată de atingerea unei anumite stări a structurii care, deși nu provoacă colapsul, subminează aspecte funcționale importante care limitează performanța în condiții de exploatare.

 

Definirea valorii caracteristice înseamnă, prin urmare, alegerea parametrului geotehnic care influențează comportamentul solului în acea stare limită și adoptarea unei valori, sau estimări, în favoarea siguranței.

La valorile caracteristice găsite se aplică o serie de factori de siguranță parțială în funcție de starea limită considerată.

 

Caracteristici principale ale CV Soil


Software-ul calculează valorile caracteristice ale solului prin analizarea parametrilor obținuți în urma studiilor. Parametrii geotehnici sunt tratați ca variabile aleatoare, iar setul de valori ale parametrilor ca populație statistică.

Cu CVSoil este posibil să se importe date din mai multe sondaje din aceeași zonă. Introducerea datelor este simplă și intuitivă.

Zona de investigare poate fi afișată pe Google Maps.

 

Parametrii care pot fi analizați statistic sunt:

Unghiul de rezistență la forfecare

Coeziunea drenată

Coeziunea nedrenată

Densitatea relativă

Indicele de consistență

Modulul oedometric

Modulul de forfecare

Modulul lui Young

Nspt

Greutatea naturală unitară

Greutatea unitară saturată

Penetrometru de buzunar

Raportul Poisson

Rezistența la compresiune uniaxială

Rezistența statică la vârf

Umiditate naturală

Viteza undelor de forfecare

Parametrii personalizați

 

Datele referitoare la studiile efectuate pot fi inserate și/sau căutate pe web.

Importați automat date de la Sondaje statice și dinamice. Datele procesate pot fi trimise automat către toate programele GeoStru.

Raport de calcul care poate fi exportat în următoarele formate: RTF, DOC, DOCX, PDF, HTML, JPEG.

 

 

 

 


©GeoStru