Sondaj sumar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > Baza de date >

Sondaj sumar

Sondajul sumar este utilizat pentru a aduna rezultatele mai multor sondaje pentru un anumit domeniu. Un sondaj sumar poate fi introdus numai pentru o zonă care are cel puțin două sondaje. Utilizarea unei anchete sumare este echivalentă cu o anchetă obișnuită, dar nu este posibilă alegerea parametrilor pentru care să se calculeze parametrii caracteristici. Parametrii prelucrați sunt determinați automat în funcție de cei din anchetele la care se raportează ancheta sumară. Pentru a fi mai precis, valoarea unui parametru caracteristic poate fi determinată dacă toate anchetele din zonă includ studiul aceluiași parametru.

 

Pentru a insera un studiu sumar, este suficient să faceți clic pe "Add summary survey" (Adăugare studiu sumar) din meniul "Survey" (Studiu) (sau să utilizați meniul contextual vizualizat la un clic dreapta în panoul din stânga care conține textul "New area" (Zonă nouă) din fereastra principală) și să specificați numele acestuia.

 

Rezumatul stratigrafiei sondajului

 

Pentru a importa date din studiile deja inserate în zonă, este necesar să setați o grosime pentru stratul de sol și să selectați parametrul care urmează să fie prelucrat făcând clic pe celula corespunzătoare.

Sub tabel sunt afișate informațiile și măsurătorile pentru parametrul selectat.

 

Făcând clic pe butonul pentru importul de date, apare o fereastră care oferă opțiunea de a selecta ce măsurători să importați din măsurătorile din zonă.

 

Odată ce importul este efectuat, parametrii caracteristici pot fi prelucrați folosind toate măsurătorile selectate (a se vedea și stratigrafia).

 

 


©GeoStru