Stratigrafie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > Sondaj >

Stratigrafie

 

Analiza parametrilor geotehnici se realizează în cadrul secțiunii "Stratigrafie" a studiului.

Pentru fiecare strat de sol considerat se determină valorile caracteristice ale parametrilor selectați în datele generale ale sondajului. Pentru a începe procesarea parametrilor dintr-un anumit strat, trebuie să se atribuie grosimea acestuia. Dacă se face clic pe butonul care apare în celula unui parametru pentru un strat, se oferă posibilitatea de a introduce datele și de a calcula valoarea caracteristică.

 

stratigraphy

 

Legat de stratigrafie, sunt disponibile următoarele câmpuri:

n - numărul stratului de sol

Thickness - grosimea stratului

(nume parametru) - valoarea parametrului caracteristic găsit în urma prelucrării statistice

Color/Texture (Culoare/Textura) - oferă posibilitatea de a selecta o culoare sau o textură pentru a o atribui stratului de sol.

 

Pentru fiecare parametru selectat, utilizatorul poate alege:

Valoarea de luat în considerare - Selectați "Uncompensated strengths" (Rezistențe necompensate) pentru a obține valoarea minimă reprezentativă a eșantionului, selectați "Compensated strengths" (Rezistențe compensate) pentru a obține valoarea reprezentativă a mediei valorilor.

Tipul de procesare - Selectați tipul de procesare care urmează să fie utilizat (a se vedea mostre).

Percentile - Utilizatorul poate lua în considerare percentila 5° sau percentila 95° a distribuției statistice.

Opțiuni - Selectați opțiunea "Tangent distribution" (Distribuție tangentă) pentru a procesa datele utilizând distribuția tangentă a parametrului sau "Manual cover" (Acoperire manuală). " pentru a introduce manual coeficientul de varianță.

 

Prelucrarea statisticilor

Number of measurements (Număr de măsurători) - numărul de măsurători disponibile pentru stratul de sol considerat.

n - numărul de măsurători

Value - valoarea măsurătorii

 

tipbulb

Notă: Datele pot fi importate din fișiere externe printr-o simplă operațiune Copy/Paste.

 

 

tipbulb

Notă: Rezultatele din tabel pot fi copiate cu un simplu clic dreapta.

 

(A se vedea, de asemenea, note teoretice și elemente de statistică și probabilitate)

 

 

 

 

 


©GeoStru