Parametrii geotehnici caracteristici

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  CV Soil > Note teoretice >

Parametrii geotehnici caracteristici

CV Soil permite determinarea parametrilor geotehnici caracteristici în conformitate cu o abordare probabilistică.

 

Parametrii geotehnici sunt tratați ca variabile aleatoare, iar setul de valori asumate de parametri, precum o populație statistică.

Se presupune că variabilele investigate (f, cu etc.) variază aleatoriu în cadrul solului.

 

Derivarea valorii caracteristice trebuie să fie de așa natură încât probabilitatea calculată a celei mai rele valori (cazul cel mai rău) care guvernează apariția stării limită luate în considerare să nu fie mai mare de 5%.

Prin urmare, este vorba de o marjă conservatoare de 5% (care poate coincide cu percentila de 5° sau cu percentila de 95° a unei distribuții statistice luate în considerare), care ne garantează probabilistic o certitudine de 95% în calculul valorii caracteristice.

 

Există indicii în literatura de specialitate că unghiul de rezistență la forfecare ϕ nu urmează o distribuție normală, dar tangenta sa da, astfel încât variabila care trebuie inclusă în formule nu este ϕ, ci tan(ϕ). În plus, coeficientul de coeziune neantrenată cu pare să urmeze o distribuție log normală, astfel încât variabila care trebuie utilizată pentru estimări nu trebuie să fie direct cu, ci logaritmul său natural ln(cu).

Caracteristica ϕ e cu se obține prin calcularea arcului tangent, respectiv a exponențialului variabilei xk obținute ca rezultat.

 

Criteriile după care se alege procedura de calcul a parametrilor caracteristici în cadrul unui strat omogen de sol sunt două:

1.În funcție de numărul de măsurători efectuate. Odată cu creșterea mărimii eșantionului se îmbunătățește estimarea mediei și a abaterii standard a populației care sunt folosite pentru a construi curba densității de probabilitate, iar apoi se estimează valoarea corespunzătoare probabilității de a nu depăși 5%.

2.Pe baza prezenței sau absenței compensării rezistenței solului

 

A se vedea și elemente de statistică și probabilitate

 

 

 


©GeoStru