Unghi de frecare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri necoezive >

Unghi de frecare

 

Peck et al. (1974) e Meyerhof (1956)

Corelatie validã pentru terenuri solide la adâncime  < 5 m; corelatia validã pentru nisipuri si pietrisuri reprezintã valori medii. Corelatie istoricã foarte utilizatã, valabilã pentru adâncime < 5 m pentru terenuri  uscate si  < 8 m pentru terenuri cu strat freatic (tensiuni < 8-10 t/mp).

 

inc_peck

 

Meyerhof, 1956

Corelatie valabilã pentru terenuri argiloase si argilose-mãrnoase fisurate, terenuri moi si pãturi detritice (din modificarea experimentalã a datelor).

 

inc_meyerhof

Nisipurile și varul ≤ 5%: a = 29,47; b = 00:46; c = 0,004

Nisipurile și calcarul> 5%: a = 23,7; b = 00:57; c = 0,006

 

Sowers, 1961

Unghi de frecare în grade valid pentru nisipuri în general (cond. optime pentru adâncime < 4 m pentru terenuri uscate si < 7 m pentru terenuri cu strat freatic σ>5 t/mp).

 

inc_sowers

De Mello, 1967

Corelatie valabilã pentru terenuri predominant nisipose si nisipoase-pietroase (din modificarea experimentalã a datelor) cu unghiul de frecare < 38° .

 

 

inc_demello

 

Malcev, 1964

Unghiul de frecare în grade valabil pentru nisipuri in general (cond. optime pentru adâncime > 2 m si pentru valorile unghiului de frecare < 38° ).

 

inc_malcevi

 

Schmertmann, 1977

Unghiul de frecare în grade pentru diversele tipuri litologice (valori maxime).

N.B. valori de obicei prea optimiste, deduse din corelatiile indirecte din Dr %.

 

inc_Schmertmann

 

Nisipuri fine uniforme: a = 28; b = 00:14

Șerpi medii: a = 31,5; b = 0.115

Nisipuri de dimensiuni medii, scroafe mari de dimensiuni mari: a = 34,5, b = 0,1

Nisip, Ghețar, Gleam: a = 38, b = 0,08

Pietriș: a = 34,5, b = 0,1

Dr = densitatea relativă [%]

 

Shioi-Fukuni 1982  (ROAD BRIDGE SPECIFICATION)

Unghi de frecare în grade valabil pentru nisipuri - nisipuri fine sau prãfoase si prafuri (cond. optime pentru adâncimea încercãrii  > 8 m terenuri uscate si > 15 m pentru terenuri cu strat freatic) s>15 t/mp.

 

Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY)

Unghi de frecare (grade) valabil pentru nisipuri medii, grosiere si cu pietris.

 

inc_japanese

 

Iwasaki et al., 1977

Unghi de frecare în grade valabil pentru nisipuri - nisipuri medii, grosiere si cu pietris (cond. optime pentru adâncimea > 8 m pentru terenuri uscate si > 15 m  pentru terenuri cu strat freatic) s>15 t/mp.

 

Meyerhof, 1965

Corelatie valabilã pentru terenuri nisipoase cu % de praf < 5% cu o adâncime < 5 m si cu % de praf > 5% cu o adâncime < 3 m.  

 

Mitchell si Katti ,1965

Corelatie validã pentru nisipuri si pietrisuri

 

 

 

 

© GeoStru 2022