Greutate volumicã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri necoezive >

Greutate volumicã

 

Meyerhof, 1965

Corelatie validã pentru nisipuri, pietrisuri, praf, praf nisipos.  

 

inc_psv_Meyerhof

 

 


© GeoStru 2022