Viteza undelor de forfecare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica > Note teoretice > Corelatii geotehnice > Terenuri necoezive >

Viteza undelor de forfecare

 

Aceastã corelatie este validã numai pentru terenuri necoezive nisipoase si pietroase.

 

inc_Vs_ohta

 

Alpha = coeficientul care depinde de vârsta depozitului

Beta = funcția de coeficient al compoziției granulometrice

z = adâncimea în metri

 

 


© GeoStru 2022