Trasare sectiuni

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dynamic Probing – Incercari de penetrometrie dinamica >

Trasare sectiuni

 

Este posibilã crearea de sectiuni geologice prin simpla unire a mai multor încercãri cu ajutorul mouse-ului (minim 3 încercãri), facând click dreapta pe zona de lucru si selectând Creeazã sectiune.

 

Sectiunea creatã poate fi folositã apoi în Slope, program pentru stabilitatea taluzurilor ce poate fi deschis în modalitate Sectiuni direct din programul Dynamic Probing.

 

 


© GeoStru 2022