secțiune Geoapp

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

secțiune Geoapp

 

General și inginerie, Geotehnică și Geologie

Printre aplicațiile prezente, o gamă largă poate fi utilizată pentru Dynamic. În acest scop, se recomandă următoarele aplicații:

 

Capacitate portanta și tasări

Formular NSPT

tensiuni litostatice

Coeficientul de reacție orizontal al pilorito de fundație

Lichefierea (Boulanger 2014)

Terenuri armate

Piloți și micropiloți

Teste de încărcare asupra piloților

 


 

© GeoStru