Dynamic Probing – Incercări de penetrometrie dinamica

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Dynamic Probing – Incercări de penetrometrie dinamica

 

Program de prelucrare a încercărilor de penetrometrie dinamica, cu gestiune și arhivare a oricărui tip de penetrometru (chiar și a unuia nou sau personalizat) și încercări SPT în foraj. Dynamic Probing dă posibilitatea de arhivare a tuturor încercărilor din șantier și de calculare automată a energiei reale transmise (cu reducere pentru “mișcarea laterală a prăjinilor” ) și a coeficientului de corelație cu SPT (încercare standard de referință pentru calculele geomecanice și corelațiile geotehnice).

 

 

 

Dynamic Probing realizează prelucrarea încercărilor pentru calculul capacității portante pentru fundații de suprafață cu diverse metode, pentru diverse geometrii (talpă continuă, radier general, fundație izolată, etc.) și a tasărilor relative precum și verificarea piloților bătuți și specificarea potențialului de lichefiere al solurilor avute în vedere în schema seismică. Graficele coloanelor stratigrafice pot fi exportate în Slope, LoadCap și MP (Rețele de Micropiloți și Piloți); în particular, pentru ultimele două aplicații sunt exportați și parametrii geotehnici asa cum rezultă din raport.

 

Prelucrarea datelor este imediată și este posibilă gestionarea valorilor reprezentative Ndp și Rd ale stratului cu vizualizare grafică directă.

 

Programul realizează și discretizarea automată a profilelor cu posibilitatea de introducere a imaginilor bitmap și a texturilor pentru interpretările litologice.

 

Prelucrările geotehnice sunt efectuate pentru terenuri coezive și necoezive cu numeroase corelații disponibile pentru diversele tipologii litologice, care permit o “caracterizare geotehnică” mai precisă și semnificativă, specifică zonei, cu referință la tipul litologic definit.

 

Programul dispune de o bază de date de instrumente de uz comun:

 

• Borro

• DIN 4

• DPM (DL030 10) (Medium)

• DPM (DL030 16) (Medium)

• DPA

• DPL (Light)

• DPSH (Dynamic Probing Super Heavy)

• SCPT (Standard Cone Penetration Test)

• SPT (Standard Penetration Test)

• DPSH TG 63-X PAGANI

• TG 73-X PAGANI

• SCPT TG 63-X PAGANI

• DPM (DL 030 SUNDA)

• RAYMOND

• PENNY 30

• Geo Deep Drill (DPH50, DPSH63-73)

• Nordmeyer (LMSR-X model)

• *

 

 

* Este posibilă introducerea de noi sonde penetrometrice și/sau ștergerea celor existente. Pentru fiecare sondă definită coeficientul de corelație este calculat automat; este, de asemenea, posibilă inserarea imaginii bitmap a instrumentului folosit.

 

Export arhivă instrumente

Lista instrumentelor poate fi exportată în format xml sau txt și importată în locații de instalare diferite de calculatorul local.

 

Introducere date și gestiune strate

Dynamic Probing se caracterizează prin rapiditatea introducerii datelor și a specificării stratigrafiei.

 

Introducere date

Pe măsură ce utilizatorul introduce numărul de lovituri pentru fiecare pas, sunt calculate coeficientul sondei folosite și rezistența dinamică, redusă și neredusă, pe strat; de asemenea se vizualizează diagrama cu bare a numărului de lovituri și graficul evoluției rezistenței dinamice.

 

Gestiune strate

Și mai simplă este definirea stratelor; utilizatorul poate defini stratigrafia (adâncimea stratului și caracterizarea litologică) numeric și grafic prin intermediul interactivității permise de către program prin ferestrele de dialog vizualizate.

 

Gestiune încercări

Dynamic Probing dă posibilitatea unei gestiuni simple și imediate a încercărilor realizate pe șantier: este posibilă introducerea de noi încercări în orice punct, desemnând poziția X și Y, adâncimea inițială Z și cea finală, precum și adâncimea la care a fost întâlnită pânza freatică și data. Pentru fiecare șantier este posibilă arhivarea unui număr nedeterminat de încercări și pentru fiecare dintre acestea se poate realiza prelucrarea cu diferite corelații propuse. Fiecare încercare va fi individualizată pe ecran ușor cu ajutorul legendei și vizualizării graficelor de rezistență dinamică și a numărului de lovituri.

 

Corelații

Programul permite determinarea parametrilor geotehnici cei mai semnificativi în caracterizarea solurilor. Litologiile care se regăsesc în numeroasele corelații propuse, fie pentru terenuri coezive, fie pentru cele necoezive, dau utilizatorului posibilitatea de a caracteriza o mare varietate de terenuri. Totuși, printre numeroasele opțiuni, se dă posibilitatea utilizatorului de a alege pentru prelucrare corelațiile considerate cele mai relevante pentru litotipii prezenți. Parametrii care derivă din prelucrarea datelor sunt:

 

Terenuri coezive

• Coeziune nedrenată: Terzaghi-Peck (1948), SUNDA (1983), Benasși Vannelli, Sanglerat, U.S.D.M.S.M., Schmertmann (1975), Fletcher (1965), Houston (1960), Shioi – Fukui (1982), Begemann, De Beer, Robertson (1983)

• Modulul edometric: Stroud și Butler (1975), Veșic (1970), Trofimenkov (1974), Mitchell și Gardner, Buisman-Sanglerat;

• Modulul lui Young: Schultze-Menzenbach, D’Appollonia și alții 1983

• Greutatea unitătii de volum: Meyerhof și alții

• Clasificare: A.G.I.

• Altele

 

Terenuri necoezive

• Densitatea relativă: Gibbs & Holtz (1957), Meyerhof (1957), Skempton (1986), Schultze & Menzenbach (1961)

• Unghi de frecare: Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956), Meyerhof (1956), Sowers (1961), Malcev (1964), Meyerhof (1965), Schmertmann (1977), Mitchell & Katti (1981), Shioi-Fukuni (1982), Japanese National Railway, De Mello, Owasaki & Iwasaki

• Modulul edometric: Buisman-Sanglerat, Begemann (1974), Farrent (1963), Menzenbach și Malcev

• Modulul lui Young: Terzaghi, Schmertmann (1978), Schultze-Menzenbach, D’Appollonia și alții (1970), Bowles (1982)

• Modulul lui Poisson: A.G.I.

• Modulul dinamic de deformație: Ohsaki & Iwasaki, Robertson și Campanella (1983)

• Greutatea volumică: Meyerhof și alții

• Clasificare: A.G.I.

• Viteză unde de forfecare: Seed (1979)

• Modulul Ko: Navfac (1971-1982)

• Altele

 

Clasificarea solurilor

Identificarea categoriei de sol (A,B,C,D,E, S1,S2) se realizează pe baza parametrilor echivalenți: Nspt,30/Cu,30/Vs,30.

Programul dispune de un sofisticat model ce permite efectuarea analizei la fiecare pas al instrumentului, pe stratigrafia utilizatorului, pe parametrii direcți și indirecți.

 

Export rezultate

Rezultatele prelucrării sunt exportate sub formă tabelară și grafică. Pentru fiecare încercare se constituie tabelele în care se raportează rezultatele prelucrărilor alese de către utilizator precedate de datele de identificare ale încercării (numărul de ordine, data, etc.) și de caracteristicile sondei penetrometrice folosite, precum și de datele care se referă la șantier (titlu proiect, localitate, tehnician, etc.). Tabelelor le pot fi asociate graficele numărului de lovituri și ale rezistenței dinamice, iar pentru completarea grafică este posibilă constituirea coloanei stratigrafice corespondentă fiecărei încercări.

 

Capacitate portantă și lichefiere

Dynamic Probing realizează și calculul capacității portante și al tasărilor fundațiilor de suprafață și de adâncime cu diverse metode, precum și calculul potențialului de lichefiere pentru stratele necoezive.

 

Secțiuni cu dynamic probing

Dynamic Probing permite realizarea, în mod automat, a secțiunilor între încercări cu ajutorul modulului adițional Secțiuni. O comandă specială va permite alegerea încercărilor de inclus în generarea secțiunii și deschiderea noii aplicații. Aceeași procedură poate fi folosită și de Static Probing (software pentru prelucrarea încercărilor de penetrometrie statică). Modulul Secțiuni este o aplicație autonomă ca editor de secțiuni și permite deci realizarea acestora și fără ajutorul programului Dymanic; de asemenea, permite importarea coloanelor stratigrafice realizate cu Stratigrapher.

Programul are interfață comună cu aplicația Slope, astfel încât secțiunile realizate cu acest modul pot fi citite ca input pentru analiza stabilității taluzurilor.

 

Secțiuni 3d

Pentru un minim de trei încercări inserațe Dynamic probing realizează reconstrucția tridimensională a stratigrafiei.

 


 

© GeoStru