Introducere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Geostru 365 >

Introducere

 

Serviciul se bazează pe un abonament anual cu aproape toate programele Geostru disponibile. O condiție prealabilă pentru a avea acces la serviciu este aceea de a citi și de a semna în întregime contractul de licență a serviciului.

Fac parte din Gesotru 365:

Software

Descriere

Capacitatea portanta a fundațiilor de suprafața – LoadCap

Risorsa-64

Software de calcul pentru capacitatea portanta și tasări după metoda Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic, Brinch-Hansen, Richards et al., Meyerhof and Hanna (1978) a tasărilor elastice (Timoshenko și Goodier), tasărilor edometrice, Schmertmann, Burland și Burbidge, lichefierii folosind metoda Seed e Idris (1971).

Video tutorial

Manual utilizator

Coloane stratigrafice – Stratigrapher

stratigrapher

Noua versiune a programului Stratigrapher permite construcția de coloane stratigrafice pentru uz geologic și geotehnic având modele pentru puțuri, SPT, CPT, MASW și Lichefiere. Disponibilitatea unui layout pe mai multe pagini permite o reprezentare detaliată a testelor cu o adâncime mare.

Manual utilizator

Analiză și calcul – radier general pe piloți – DeepFound

 

Programul DeepFound permite calcularea capacității portante și a tasărilor radierului general pe piloți folosind metoda PDR propusă de Poulos (2000) ce derivă din combinarea metodelor Poulos și Davis (1980) și din metoda Randolph (1994).

Downhole – Metoda seismica Downhole

DOWNHOLE

Cu metoda seismica downhole (DH) este măsurat timpul necesar undelor P si S sa se deplaseze de la sursa seismica, amplasata la suprafața solului, la receptori, amplasați într-un foraj.

Manual utilizator

Formularul de Geologie și Geotehnică – Geostru Formula

GS-formula

Geostru Formula este un instrument practic și de ajutor pentru liberi profesioniști. Geostru Formula permite rezolvarea oricărui tip de problemă din clasificarea terenurilor, interpretarea testelor statice și dinamice la calculul forței terestre. Sute de corelații cu formule extinse și diagrame de comparație au fost incluse în formular. Formularul are, de asemenea, o bază de date grafică care poate fi împărțită între utilizatori, care conține zeci de proprietăți geotehnice și sute de materiale.

Documentazione

Geostru PS Advanced

gs-advanced

Geostru PS – Advanced, produce una accurata relazione automatica sulla pericolosità sismica di sito:

Localizzazione automatica del sito

Pericolosità sismica di base

Pericolosità sismica di sito

Storia sismica del sito

Rappresentazione degli spettri elastici e di progetto. Calcolo dei coefficienti sismici cinematici ed inerziali

Redazione di una accurata relazione di calcolo secondo quanto previsto al C10 Relazioni specialistiche

Generazione automatica dei file sismici da importare in altri software GEOSTRU

Documentazione

Gabioane și praguri de fund – GDW

GDW

GDW realizează analiza zidurilor din gabioane, a pragurilor de fund din beton simplu si a celor din gabioane, in condiții statice și seismice.

GDW beneficiază de funcționalități grafice avansate precum vizualizări tridimensionale ce permit examinarea detaliata a proiectului.

Analiza de stabilitate globala este efectuata cu Analiza stabilității globale – GSA.

Video tutorial

Manual utilizator

Evaluarea riscului hidrologic – Hydrologic Risk

hydrologic-risk

Programul Hydrologic Risk permite determinarea riscului hidrologic-hidraulic al unui bazin sau al unei serii de bazine.

Delimitând bazinele sau bazinul se pot defini caracteristicile coeficienților de scurgere și timpii de corecție ai bazinului unic și, prin urmare, debitele maxime de viitură ale secțiunilor luate în considerare.

Manual utilizator

Analiza lichefierii terenului – Liquiter

liquiter

LIQUITER este conceput pentru analiza lichefierii solului și susține o mare varietate de teste de teren. Rezultatele analizei sunt prezentate astfel:

Factorul de siguranță Lichefiere a solului / Probabilitatea de lichefiere a solului;

Mobilitatea ciclică a argilei;

Lichefierea nisipului și a argilei;

CSR, CSR variabil în funcție de adâncime din rezultatele SHAKE;

Reconsolidarea așezării, Răspândirea laterală;

Rezistența reziduală

Ziduri de sprijin – MDC

MDC

Ziduri de sprijin, MDC: este un produs software destinat proiectării și analizei zidurilor de sprijin din beton armat, cu fundații directe sau pe piloți, și, opțional, în prezența ancorajelor.

Programul realizează calculul geotehnic folosind, la alegerea utilizatorului, teoriile adoptate în general în geotehnica, efectuând toate verificările impuse de normativa aleasa, printre care aceea a stabilității globale, chiar și în condiții seismice.

Calculul structural realizează dimensionarea și verificarea armaturilor, folosind metoda Stărilor Limita Ultime sau a Tensiunilor Admisibile.

Video Tutorial

Manual utilizator

Piloti si micropiloti-MP

MP

Piloți și Micropiloți este un program pentru calcularea capacității portante a terenului de fundare pentru un pilot sau micropilot ce susține o oarecare combinație de sarcini (moment, forța normala, forfecare). Programul realizează, de asemenea, calculul structural dimensionând armaturile.

Manual utilizator

Parametrii geotehnici caracteristici – CVSoil

cv-soil

Programul CVSoil este un instrument complet și inovativ folosit pentru a determina parametrii geotehnici caracteristici conform unei abordări probabilistice, considerând cantitățile statistice obținute dintr-un eșantion reprezentativ de probe.

O dată cu introducerea conceptului de stare limită s-a dezvoltat în paralel și cel de valoare caracteristică.

Eurocodul 7, privind proiectarea geotehnică, introduce pentru prima dată valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici.

Interpretarea datelor încercărilor de pompare – WTA

ma

Well Test Analysis este un program dedicat interpretării datelor din încercările de pompare.

Cu ajutorul acestor încercări se calculează principalii parametri hidrodinamici ai acviferului precum debit specific, coeficient de permeabilitate, transmisibilitate, coeficient de înmagazinare.

Multi-Channel Analysis of Surface Waves – Easy MASW

easy-masw

Easy MASW este un nou software produs de GeoStru pentru interpretarea si arhivarea datelor seismice folosind metoda MASW (Multi-Channel Analysis of Surface Waves). Este un instrument ușor de utilizat care, prin intermediul unor pași simplii, permite realizarea profilului vitezelor undelor de forfecare Vs. Programul permite efectuarea inversiei utilizând mai multe moduri.

Manual utilizator

Incercari de penetrometrie statica -Static Probing

static-probing

Program de arhivare și prelucrare a încercărilor de penetrometrie statica cu penetrometru cu vârf mecanic CPT, vârf electric CPTE și piezocon CPTU. Metodele de interpretare litologică și stratigrafică sunt elaborate pentru un pas la alegerea utilizatorului, chiar și de ordinul centimetrilor, cu metodologiile cele mai recente și cunoscute pe plan internațional (Robertson, Douglas-Olsen, Koester etc. cu date standard sau “normalizate” de qc și fs) (pe lângă cele clasice ale lui Begemann și Schmertmann).

Manual utilizator

Easy HVSR – Software for HVSR processing

easyhvsr

Easy HVSR permite analiza raportului spectral al microtremourilor înregistrate cu o singură stație. Simplitatea utilizării și viteza de execuție a calculelor permit utilizatorului să obțină rezultate imediate în estimarea: frecvenței de rezonanță, profilului stratigrafic și a vitezei echivalente a undelor de forfecare Vs30, toate acestea în conformitate cu orientările sugerate de proiectul SESAME.

Software-ul importă fișiere SEG2, SAF și ASCII.

Mecanica rocilor – Rock Mechanics

rockmechanicis

Rock Mechanics este o colecție de 10 software pentru mecanica rocilor, care constă în:

Clasificare geomecanică: Barton, Bieniawki, la care e asociată clasificarea Romana, Sen, Robertson, Sing & Goel, Jasarevic & Kovacevic.

Analiza stabilității: alunecare plană, alunecare tridimensională, evaluarea forței de impact a unui bolovan, predicția fenomenului de prăbușire în caz de cutremur.

Software-ul se interfațează cu alte software Geostru de mecanică a rocilor: Georock 2D, Georock 3D, Rocklab, G.M.S. (GeoMechanical Survey) și EgeoCompass (Digital Compass), Geostru MAPS.

Stabilitatea taluzurilor – Slope

slope

Software pentru stabilitatea taluzurilor în terenuri afânate sau de roci cu metodele tradiționale ale geotehnicii (Echilibrul Limita), și metoda Elementelor Discrete cu care se poate calcula deplasarea taluzului și se poate examina ruptura progresiva.

In condiții seismice realizează atât analiza statica cat și analiza dinamica.

Manual utilizator

Easy Refract – Interpretarea masuratorilor seismice de refractie

rifrazione_sismica64

EasyRefract este programul dezvoltat de GeoStru pentru interpretarea măsurătorilor de seismica de refracție cu metoda reciprocă și reciprocă generalizată (G.R.M.).

Definirea profilului amplasării este foarte flexibilă și nu impune restricții privind numărul de bătăi de utilizat în analiză.

Programul a fost astfel conceput încât să ghideze utilizatorul prin fazele de analiză permițând controlul complet al procesului operativ. Programul are de asemenea integrat un sistem de localizare foarte eficient care permite și editarea fotografiei aeriene a zonei în care se fac măsurătorile.

RockPlane – Analysis of rocky elements

rockplane64

RockPlane is a software tool for the evaluation of localized instability rock elements affected by seismic movements and/or by presence of water pressures within intersurface fractures. The software provides slide and overturning risk safety factors that enable verification of the stability of the block and as required the design of stabilization works using active or passive anchors and nails.

Verification is performed on the basis of Limit Equilibrium Method with Mohr-Coulomb or Barton-Bandis failure criteria.

On the block are taken into consideration: weight, hydrostatic thrust in tension cracks and seismic force.

Incercari de penetrometrie dinamica – Dynamic Probing

dynamic-probing

Program de prelucrare a încercărilor de penetrometrie dinamică, cu gestiune și arhivare a oricărui tip de penetrometru (chiar și a unuia nou sau personalizat) și încercări SPT în foraj. Dynamic Probing dă posibilitatea de arhivare a tuturor încercărilor din șantier și de calculare automată a energiei reale transmise (cu reducere pentru „mișcarea laterală a prăjinilor” ) și a coeficientului de corelație cu SPT (încercare standard de referință pentru calculele geomecanice și corelațiile geotehnice).

Manual utilizator

Sprijiniri pereti mulati palplanse – SPW

SPW

Software pentru proiectarea și calculul lucrărilor de susținere de tip pereți mulați, palplanșe (metalice, din lemn sau din ciment armat), pereți din piloți sau micropiloți forați. Metodele de calcul utilizate sunt: Echilibrul limita, Elemente finite.

Metodele amintite au o complexitate crescuta atât din punct de vedere numeric, cat și din punct de vedere al calității parametrilor geotehnici necesari calculului.

Video tutorial

Manual utilizator

Diguri din pamant – Earth Small Dams – ESD

esd

Software de verificare pentru diguri din pământ în condiții statice și dinamice.

Verificări la: rezervor gol, rezervor plin, rezervor golit rapid..

Verificare la sifonare hidraulica, determinarea infiltrațiilor, lungimea infiltrațiilor și tendința liniei de saturație.

Răspuns seismic local – RSL III

Risorsa-67

Răspuns seismic local RSL III : Software pentru evaluarea răspunsului seismic local de nivel III.

Acțiunea seismică, reprezentată de una sau mai multe accelerograme, este aplicată la bedrock și mișcarea de propagare a undelor în direcția perpendiculară suprafeței este evaluată folosind ecuația de echilibru dinamic în funcție de deplasare.

 


© 2024 GeoStru