Caracteristici

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Caracteristici

 

Fereastra principalã a aplicatiei, cu toate elementele care compun interfata, este redatã în figura de mai jos.

Fereastra este împãrtitã în douã sectiuni.

Paertea din stânga permite stabilirea metodei pentru calculul parametrilor sau inserarea lor directã.

Sectiunea din dreapta este compusã din patru fise diferite, referitoare la definitia seriei istorice la baza calculelor, la starea prelucrãrilor, la calculele referitoare la calculul parametrilor si la determinarea debitelor de proiect pentru fiecare timp de întoarcere.

 

 

TCEVDati

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software