Hidrologic Risk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introducere >

Hidrologic Risk

 

Programul îsi propune sã fie de ajutor celor ce întâmpinã problematici inerente fenomenelor de viituri. Acesta porneste de la modelãrile diferitelor evenimente ale ploii, pentru a ajunge la identificarea debitului viiturii si evolutia acesteia.

Studiul hidrologic care duce la definirea debitului maxim al viiturilor cu probabilitãti determinate de depãsire (timp de întoarecere), parte de analizã a statisticã a ploilor, la care este asociat un model care defineste legãtura debit de intrare-scurgere. Acesta din urmã, pentru a tine cont de caracteristicile unui bazin, este caracterizat de numerosi parametri, printre care: timpul de concentrare, cuvertura vegetalã, permeabilitatea, înclinatia, etc.

Partea de verificare hidraulicã a programului dã posibilitatea definirii, plecând de la debit, a nivelului atins de apã într-o sectiune sau în mai multe de-a lungul albiei.

Modelul de calcul adoptat, în regimul de deplasare/curgere permanetã, ajunge la definirea nivelelor hidrice plecând de la geometria sectiunilor si de la caracteristicile materialelor care le constituie.

Acest ultim aspect, dacã se considerã viteza de crestere a nivelului hidric al sectiunii, reprezintã poate, elementul cel mai interesant din punctul de vedere al riscului de viiturã pentru cã permite identificarea zonelor supuse la riscuri si timpii de alertã.

 

 

clip0001

 

 

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software