Riscul hidraulic

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introducere >

Riscul hidraulic

 

Riscul hidraulic reprezintã în teritoriu rezultanta factorilor naturali si antropogeni, în zona de interes constitiuitã din retelele de drenaj superficiale, naturale, si de dinamicele hidrologice si hidraulice, care caracterizeazã relatiile dintre aflux si eflux într-un bazin hidrogeografic; acesta se poate afla cu ajutorul urmãtoarei relatii:

 

în care :

 

R = Risc, coeficientul degradãrii asteptat pentru o anumitã zonã înt-un anumit interval de timp, dupã ce a avut loc o calamitate.

 

H = Perculozitate, posibilitatea unei calamitãti într-un anumit interval de timp într-o zonã; acest element, înteles ca si valoare suplimentarã a factorului de sigurantã, este strict legat de timpul de întoarcere (timp în care intensitatea I este depãsitã o singurã datã - în cazul viiturilor I si debitul pânã la reflux):

 

 

V = Vulnerabilitatea, gradul de pierdere produs asupra unui anumit element supus la riscul unei calamitãti.

 

E = Valoarea elementului de risc; valoarea în bani a proprietãtilor si activitãtilor economice expuse la riscuri într-o zonã datã.

 

D = Totalul daunelor.

 

Cu ajutorul definitiilor de mai sus, stabilite valorile de risc specific (hidraulic de inundare), trebuie sã se specifice o reducere-diminuare a riscului, care actioneazã asupra factorului vulnerabilitate-periculozitate al zonei cu o serie de lucrãri, de exemplu structurale.

 

 

Cuantificarea riscului hidraulic al zonei

 

În evenimentele aluvionare, estimarea periculozitãtii "H" a evenimentului de viiturii se evalueazã prin intermediul analizelor statistico-probabilistice ale datelor disponibile.

Acestea sunt date de debit sau de ploaie, care determinã specificarea zonelor vulnerabile si hãrtile de viiturã cu timpi de întoarcere prefixati.

Periculozitatea poate fi împãrtitã în douã clase:

 

Medie: zone cu eventimente aluvionare cu timpi de întoarcere cuprinsi între 10 si 100 ani;

 

Scãzutã: zone cu evenimente aluvionare cu timpi de întoarcere cuprinsi între 100 si 300 ani.

 

 

 


© 2020 GeoStru Software