Hidrograma de viiturã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Output >

Hidrograma de viiturã

 

Pe lângã debitul la maxim de inundare, poate fi utilã cunoasterea evolutiei debitului, în sectiunea de referintã, în functie de timp (Hidrogramã de Viiturã).

Constructia unui astfel de grafic se obtine cu metoda propusã de Nesh:

 

 

unde:

Q(m·Δt) = debitul instantaneu Δt, cu m variabil de la 1 la N;

N = numãrul maxim de intervale de timp considerate;

Δt = intervalul temporal de calcul (1 orã);

m =numãrul intervalelor;

Γ(n) = functia gamma;

Sb = aria bazinului [Km²];

hm-i+1 = debitul de intrare/aflux efectiv [mm] în intervalul (m-i+1);

k, n = coeficientii caracteristici ai bazinului.

 

Pentru estimarea coeficientilor k si n sunt disponibile diverse corelatii, dintre care programul utilizeazã:

 

Nash (1960)

n si k sunt aflati prin determinarea parametrilor m1 si m2 dupã:

 

 

 

 

cu:

 

 

în care:

 

A = aria bazinului exprimatã în mile la pãtrat;

L = lungimea cursului de apã prelungit pânã la cumpãna apelor, în mile;

ib = Înclinatia medie a bazinului în pãrti per 10000.

 

Mc Sparran (1968)

Mc Sparran calculeazã:

 

 

 

 

cu:

 

 

în care:

A = aria bazinului exprimatã în mile la pãtrat;

i = Înclinatia medie a cursului de apã în pãrti per mie.

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software