Prezentare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Prezentare

 

Aplicatia face posibilã executia prelucrãrilor probabilistice în domeniul hidrologic.

 

Modelele probabilistice utilizate sunt distributia valorilor extreme sau a lui Gumbel si modelul cu dublã componentã (Two Component Extreme Value - TCEV).

Programul realizeazã calculul parametrilor distributiilor tratate, precum si determinarea timpilor de întoarcere si a mãrimilor hidrologice corespondente.

 

În ceea ce priveste calculul parametrilor distributiei probabilistice a lui Gumbel sunt luate în considerare atât metoda momentelor cât si metoda maximei probabilitãti.

 

Pentru modelul cu dublã componentã, calculul parametrilor este realizat atât folosind date din serile istorice în punctul de interax (calcul punctual), fie utilizând informatiile furnizate de seriile disponibile în regiunea în care se aflã punctul de interax (calculul regional si calculul mixt).

 

Programul permite determinarea parametrilor distributiei probabilistice TCEV sau a distributiei lui Gumbel si calculul succesiv al valorilor marimii hidrologice plecând de la timpii de întoarcere sau calculul invers (timpi de întoarcere corespunzãtori la determinate valori ale mãrimilor hidrologice).

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software