Evaluarea debitelor de viiturã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Evaluarea debitelor de viiturã

 

Valutarea debitelor de viiturã corespondente diverselor valori ale lui T (timp de întoarcere) poate fi realizatã pe baza datelor hidrologice (metode directe) si pe baza studiilor specifice realizate (metode indirecte semiempirice).

Este calar cã determinarea unei date de asemenea importantã trebuie sã fie realizatã cu o procedurã uniformã pe tot teritoriul national, deci este deja un început pentru toate Planurile de Bazine ajungerea la o definitie probabilisticã a maximelor anuale ale debitelor de viituri cu distributia valorii extreme sau cu o componentã dublã (TCEV – Two Component Estreme Value).

Se indicã cu  X maximul anual a debitului culme al viituri; si cu XT valoarea maximã a lui X care corespunde unui timp prestabilit de întoarcere T în ani, astfel:

 

 

unde:

KT = factor probabilistic de crestere, constant pe suprafete omogene;

m(X) = media distributiei maximelor anuale a variabilei X.

 

TCEV-ul ia în considerare urmãtoarea functie de probabilitate cumulatã pentru valoarea maximã anualã X:

 

 

 

 

unde X este variabila consideratã (debitul maxim de culme anual  de ploaie de durata t) si Λ1, Λ*, θ*, θ1 sunt parametrii distributiei.

 

Pentru subzone pluviometrice omogene parametrii Λ1, Λ*, θ* sunt constanti, si variabila X este înlocuitã de o variabilã dimensionalã X’ care se obtine:

 

 

Cu μ debitul indice, pentru X medie.

Cu astfel de variabilã functia probabilitãtii cumulate este exprimatã:

 

 

 

cu η= μ/θ1.

Deci pentru exprimarea lui XT, se fixeazã o valoare a lui T si se determinã FX’ (X’) cu:

 

 

deci se trece la estimarea lui X’T (factor de crestere).

În aproximãrile practice ale factorului de crestere se poate face referintã la expresii simplificate de tipul:

 

 

Cu a0 si a1  coeficienti variabili în functie de regiune.

Pentru estimarea debitului indice m se poate apela la media aritmeticã a valorilor observate ale lui X, sau, în lipsa datelor, se apeleazã la relatii interpolare aflate pentru fiecare regiune si zonã omogenã cu expresia genericã:

 

 

cuA aria bazinului si c1 si c2 parametri ale variilor zone ale fiecãrei regiuni.

Cu valorile obtinute, se determinã:

 

 

 

 


© 2020 GeoStru Software