Exemplu de calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Exemplu de calcul

 

Comparație rezultate Loadcap vs. rezultate Exemplul 1 de calcul

(Ghid privind proiectarea geotehnică)

În prezentul document se compară rezultatele obținute în cazul verificării la capacitate portantă a unei fundații izolate, directă, solicitată la forțe axiale centrice amplasată pe un start de nisip uscat, exemplu 1 pag. 45 din Ghidul de proiectare geotehnica și rezultatele obținute tot pe același exemplu, dar rezolvat cu ajutorul programului Loadcap.

Fundație izolată, directă, solicitată la forțe axiale centrice, pe un strat de nisip uscat.

clip0038

Date de proiectare:

L=2.60m, B=2.20m, D=0.5m

Valori caracteristice ale încărcărilor axiale centrice: VGk=800kN, VQk= 450kN

Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici ai terenului de fundare:

φ`k=35 , c`k=0kPa , γk=18kN/m3 , Ek=15MPa

Valoarea caracteristică pentru greutatea volumică a betonului armat γck=25kN/m3

 

Verificarea la capacitate portantă

Abordările de calcul conform SR EN 1997-1 sunt prezentate în Tabelul 1

Tabelul 1                                                                  

clip0039

 

Abordarea de calcul 1

Ab1G1: A1+M1+R1

A1: γG=1.35, γQ=1.5 (anexa B, NP 112)

M1: γφ`= 1.00 ; γγ=1.00 (anexa B, NP 112)

R1: γRv= 1.00 (anexa B, NP 112)

Relația generală de verificare : Vd<Rd

 

LOADCAP

Metoda de calcul Hansen:

Nc, Nq, Nγ – factori adimensionali pentru capacitate portantă

sc, sq, sγ – factori adimensionali pentru forma fundației

bc, bq, bγ – factori adimensionali pentru inclinarea bazei fundației

ic, iq, iγ – factori adimensionali pentru inclinarea încărcării

 

Metoda lui Terzaghi

Nc, Nq, Nγ – factori adimensionali pentru capacitate portantă

Metoda lui Meyorf

Nc, Nq, Nγ – factori adimensionali pentru capacitate portantă

sc, sq, sγ – factori adimensionali pentru forma fundației

ic, iq, iγ – factori adimensionali pentru inclinarea încărcării

 

Metoda lui Vesic

Formula lui Vesic este analoagă formulei lui Hansen, cu Nq si Nc pentru formula lui Meyerhof si Nγ mai jos:

Nγ=2· (Nq+1) · tan(φ`)

Factorii de formă și de adâncime care apar în formulele de calcul a capacității portante sunt la fel cu cei propusi de Hansen; câteva diferențe se înregistrează în factorii de inclinație a sarcinii, a terenului (fundație sau versant) si a planului de fundare (baza inclinată).

 

Metoda Brinch - Hansen

Factorii de formă

Factori de inclinație rezultată datorată unei sarcini orizontale H

iq = iγ = 1- H / (V + A’ c’ cotφ’)

ic = (iq Nq -1) / ( Nq – 1)

Factori de inclinație rezultată datorată unei sarcini orizontale H paralelă cu B’

Unde:

Dacă H formeazã un unghi θ cu directia lui L’, exponentul “m” este calculat cu expresia de mai jos:

Ghid de proiectare geotehnică/ Proiectarea geotehnică a fundațiilor de suprafață

 

Rezultatele obținute sunt prezentate în Tabelul 2

                                         

 

Nq

Nc

sq

sc

bq

bc

iq

ic

Vd

(kN)

Rd

(kN)

Ghid de proiectare geotehnica

33.3

46.1

20.4

1.49

1.5

0.75

1

1

1

1

1

1

1852

4267

Loadcap

 

Hansen

33.3

46.12

15.27

1.59

1.61

0.66

1

1

1

1

1

1

1852

3874

Terzaghi

41.44

57.75

42.43

 

1.3

0.8

 

 

 

 

 

 

1852

5978

Meyerhof

33.3

46.12

10.18

1.31

1.62

1.31

 

 

 

1

1

1

1852

3762

Vesic

33.3

46.12

21.63

1.59

1.61

0.66

1

1

1

1

1

1

1852

4350

Brinsen-Hansen (EC7-EC8)

33.3

46.12

20.37

1.49

1.5

0.75

1

1

1

1

1

1

1852

4267

Tab. 2

 

Pentru Ab1G1 rezultatele obținute în programul Loadcap sunt egale cu cele obținute în Ghidul de proiectare geotehnică.

 

Ab1G2: A2+M2+R1

A2: γG=1, γQ=1.3 (anexa B, NP 112)

M2: γφ`= 1.25 ; γγ=1.0 (anexa B, NP 112)

R1: γRv= 1.00 (anexa B, NP 112)

Relația generală de verificare : Vd<Rd

Rezultatele sunt prezentate în tabelul 3

Tabelul 3

 

Nq

Nc

Nγ

sq

sc

sγ

bq

bc

bγ

iq

ic

iγ

Vd

(kN)

Rd

(kN)

Ghid de proiectare geotehnică

16.9

28.4

8.3

1.41

1.44

0.75

1

1

1

1

1

1

1457

1934

Loadcap

 

Hansen

16.92

28.42

6.23

1.47

1.5

0.66

1

1

1

1

1

1

1457

1751

Terzaghi

20.58

34.96

17.92

 

1.3

0.8

 

 

 

 

 

 

1457

2683

Meyerhof

16.92

28.42

4.16

1.25

1.49

1.25

 

 

 

1

1

1

1457

1672

Vesic

16.92

28.42

9.35

1.47

1.5

0.66

1

1

1

1

1

1

1457

1984

Brinsen-Hansen (EC7-EC8)

16.92

28.42

8.31

1.41

1.44

0.75

1

1

1

1

1

1

1457

1934

Pentru Ab1G2 rezultatele obținute în programul Loadcap sunt egale cu cele obținute în Ghidul de proiectare geotehnică.

 

Abordarea de calcul 3

Ab3: A1+M2+R3

A1: γG=1.35, γQ=1.5 (anexa B, NP 112)

M2: γφ`= 1.25 ; γγ=1.0 (anexa B, NP 112)

R3: γRv= 1.00 (anexa B, NP 112)

Relația generală de verificare : Vd<Rd

Rezultatele sunt prezentate în tabelul 4

Tabelul 4

 

Nq

Nc

Nγ

sq

sc

sγ

bq

bc

bγ

iq

ic

iγ

Vd

(kN)

Rd

(kN)

Ghid de proiectare geotehnică

16.9

28.4

8.3

1.41

1.44

0.75

1

1

1

1

1

1

1852

1934

Loadcap

 

Hansen

16.92

28.42

6.23

1.47

1.5

0.66

1

1

1

1

1

1

1852

1751

Terzaghi

20.58

34.96

17.92

 

1.3

0.8

 

 

 

 

 

 

1852

2683

Meyerhof

16.92

28.42

4.16

1.25

1.49

1.25

 

 

 

1

1

1

1852

1672

Vesic

16.92

28.42

9.35

1.47

1.5

0.66

1

1

1

1

1

1

1852

1984

Brinsen-Hansen (EC7-EC8)

16.92

28.42

8.31

1.41

1.44

0.75

1

1

1

1

1

1

1852

1934

Pentru Ab3 rezultatele obținute în programul Loadcap sunt egale cu cele obținute în Ghidul de proiectare geotehnică.

 

Verificarea la SLE

Coeficienți parțiali

A: γG=1.00, γQ=1.00 (CR0, pct 7.4.1.1)

M2: γφ`= 1.00 ; γγ=1.00 (SR EN 1997-1/NB, pct 2.4.8)

Pnormală=231 kPa

 

Loadcap

Tabelul 5

Nr. strat

z

(m)

Tensiune eficace

sgz

(kPa)

Tensiune de increment

sz

(kPa)

Tasare de consolidare wc

(cm)

Tasare totală wt

(cm)

1

0.65

11.7

207.46

0.41

0.41

2

1.2

21.6

157.07

0.83

0.83

3

2

36.0

100.73

0.53

0.53

4

2.8

50.4

65.37

0.34

0.34

5

3.6

64.8

44.28

0.23

0.23

6

4.4

79.2

79.2

0.16

0.16

7

5.2

93.6

23.04

0.12

0.12

8

6.0

108

17.57

0.09

0.09

 

Total: 2.76 cm

 

Ghid de proiectare geotehnică

Tabelul 6

clip0040

Se poate observa în tabelul 5 si 6 ca rezultatele obținute în programul Loadcap si Ghidul de proiectare geotehnică sunt aceleași.

 

 

© GeoStru