Exemplu de calcul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Exemplu de calcul

Comparatie rezultate Loadcap vs. rezultate Exemplul 1 de calcul

(Ghid privind proiectarea geotehnica)

 

In prezentul document se compara rezultatele obtinute in cazul verificarii la capacitate portanta a unei fundatii izolate, directa , solicitata la forte axiale centrice amplasata pe un start de nisip uscat,  exemplu 1 pag 45 din Ghidul de proiectare geotehnica si rezultatele obtinute tot pe acelasi exemplu dar rezolvat cu ajutorul programului Loadcap

Fundatie izolata, directa, solicitata la forte axiale centrice, pe un strat de nisip uscat.

Date de proiectare:

L=2.60m, B=2.20m, D=0.5m

Valori caracteristice ale incarcarilor axiale centrice: VGk=800kN, VQk= 450kN

Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici ai terenului de fundare:

φ`k=35 , c`k=0kPa , γk=18kN/m3 , Ek=15MPa

Valoarea caracteristica pentru greutatea volumica a betonului armat γck=25kN/m3

 

Verificarea la capacitate portanta

Abordarile de calcul conform SR EN 1997-1 sunt prezentate in Tabelul 1

                                                                                         Tabelul 1                                                                  

 

Abordarea de calcul 1

Ab1G1: A1+M1+R1

A1: γG=1.35, γQ=1.5 (anexa B, NP 112)

M1: γφ`= 1.00 ; γγ=1.00 (anexa B, NP 112)

R1: γRv= 1.00 (anexa B, NP 112)

Relatia generala de verificare : Vd<Rd

 

LOADCAP

Metoda de calcul Hansen:

Nc, Nq, Nγ – factori adimensionali pentru capacitate portanta

sc, sq, sγ – factori adimensionali pentru forma fundatiei

bc, bq, bγ – factori adimensionali pentru inclinarea bazei fundatiei

ic, iq, iγ – factori adimensionali pentru inclinarea incarcarii

 

Metoda lui Terzaghi

Nc, Nq, Nγ – factori adimensionali pentru capacitate portanta

Metoda lui Meyorf

Nc, Nq, Nγ – factori adimensionali pentru capacitate portanta

sc, sq, sγ – factori adimensionali pentru forma fundatiei

ic, iq, iγ – factori adimensionali pentru inclinarea incarcarii

 

Metoda lui Vesic

Formula lui Vesic este analoaga formulei lui Hansen, cu Nq si Nc ca pentru formula lui Meyerhof si Nγ ca mai jos:

Nγ=2· (Nq+1) · tan(φ`)

 

Factorii de forma si de adancime care apar in formulele de calcul a capacitatii portante sunt la fel cu cei propusi de Hansen; cateva diferente se inregistreaza in factorii de inclinatie a sarcinii, a terenului (fundatie sau versant) si a planului de fundare (baza inclinata).

 

Metoda Brinch - Hansen

Factorii de forma

Factori de inclinatie rezultata datorata unei sarcini orizontale H

iq = iγ = 1- H / (V + A’ c’ cotφ’)

ic = (iq Nq -1) / ( Nq – 1)

Factori de inclinatie rezultata datorata unei sarcini orizontale H paralela cu B’

Unde

Daca H formeazã un unghi θ cu directia lui L’, exponentul “m” este calculat cu expresia de mai jos:

Ghid de proiectare geotehnica/ Proiectarea geotehnica a fundatiilor de suprafata

 

Rezultatele obtinute sunt prezentate in Tabelul 2

                                         

 

Nq

Nc

Nγ

sq

sc

sγ

bq

bc

bγ

iq

ic

iγ

Vd

(kN)

Rd

(kN)

Ghid de proiectare geotehnica

33.3

46.1

20.4

1.49

1.5

0.75

1

1

1

1

1

1

1852

4267

Loadcap

 

Hansen

33.3

46.12

15.27

1.59

1.61

0.66

1

1

1

1

1

1

1852

3874

Terzaghi

41.44

57.75

42.43

 

1.3

0.8

 

 

 

 

 

 

1852

5978

Meyerhof

33.3

46.12

10.18

1.31

1.62

1.31

 

 

 

1

1

1

1852

3762

Vesic

33.3

46.12

21.63

1.59

1.61

0.66

1

1

1

1

1

1

1852

4350

Brinsen-Hansen (EC7-EC8)

33.3

46.12

20.37

1.49

1.5

0.75

1

1

1

1

1

1

1852

4267

Tab. 2

 

Pentru Ab1G1 rezultatele obtinute in programul Loadcap sunt egale cu cele obtinute in Ghidul de proiectare geotehnica.

 

Ab1G2: A2+M2+R1

A2: γG=1, γQ=1.3 (anexa B, NP 112)

M2: γφ`= 1.25 ; γγ=1.0 (anexa B, NP 112)

R1: γRv= 1.00 (anexa B, NP 112)

Relatia generala de verificare : Vd<Rd

Rezultatele sunt prezentate in tabelul 3

Tabelul 3

 

Nq

Nc

Nγ

sq

sc

sγ

bq

bc

bγ

iq

ic

iγ

Vd

(kN)

Rd

(kN)

Ghid de proiectare geotehnica

16.9

28.4

8.3

1.41

1.44

0.75

1

1

1

1

1

1

1457

1934

Loadcap

 

Hansen

16.92

28.42

6.23

1.47

1.5

0.66

1

1

1

1

1

1

1457

1751

Terzaghi

20.58

34.96

17.92

 

1.3

0.8

 

 

 

 

 

 

1457

2683

Meyerhof

16.92

28.42

4.16

1.25

1.49

1.25

 

 

 

1

1

1

1457

1672

Vesic

16.92

28.42

9.35

1.47

1.5

0.66

1

1

1

1

1

1

1457

1984

Brinsen-Hansen (EC7-EC8)

16.92

28.42

8.31

1.41

1.44

0.75

1

1

1

1

1

1

1457

1934

Pentru Ab1G2 rezultatele obtinute in programul Loadcap sunt egale cu cele obtinute in Ghidul de proiectare geotehnica.

 

Abordarea de calcul 3

Ab3: A1+M2+R3

A1: γG=1.35, γQ=1.5 (anexa B, NP 112)

M2: γφ`= 1.25 ; γγ=1.0 (anexa B, NP 112)

R3: γRv= 1.00 (anexa B, NP 112)

Relatia generala de verificare : Vd<Rd

Rezultatele sunt prezentate in tabelul 4

Tabelul 4

 

Nq

Nc

Nγ

sq

sc

sγ

bq

bc

bγ

iq

ic

iγ

Vd

(kN)

Rd

(kN)

Ghid de proiectare geotehnica

16.9

28.4

8.3

1.41

1.44

0.75

1

1

1

1

1

1

1852

1934

Loadcap

 

Hansen

16.92

28.42

6.23

1.47

1.5

0.66

1

1

1

1

1

1

1852

1751

Terzaghi

20.58

34.96

17.92

 

1.3

0.8

 

 

 

 

 

 

1852

2683

Meyerhof

16.92

28.42

4.16

1.25

1.49

1.25

 

 

 

1

1

1

1852

1672

Vesic

16.92

28.42

9.35

1.47

1.5

0.66

1

1

1

1

1

1

1852

1984

Brinsen-Hansen (EC7-EC8)

16.92

28.42

8.31

1.41

1.44

0.75

1

1

1

1

1

1

1852

1934

Pentru Ab3 rezultatele obtinute in programul Loadcap sunt egale cu cele obtinute in Ghidul de proiectare geotehnica.

 

Verificarea la SLE

Coeficienti partiali

A: γG=1.00, γQ=1.00 (CR0, pct 7.4.1.1)

M2: γφ`= 1.00 ; γγ=1.00 (SR EN 1997-1/NB, pct 2.4.8)

Pnormala=231 kPa

 

Loadcap

Tabelul 5

Nr. strat

z

(m)

Tensiune eficace

sgz

(kPa)

Tensiune de increment

sz

(kPa)

Tasare de consolidare wc

(cm)

Tasare totala wt

(cm)

1

0.65

11.7

207.46

0.41

0.41

2

1.2

21.6

157.07

0.83

0.83

3

2

36.0

100.73

0.53

0.53

4

2.8

50.4

65.37

0.34

0.34

5

3.6

64.8

44.28

0.23

0.23

6

4.4

79.2

79.2

0.16

0.16

7

5.2

93.6

23.04

0.12

0.12

8

6.0

108

17.57

0.09

0.09

 

Total: 2.76 cm

 

Ghid de proiectare geotehnica

Tabelul 6

Se poate observa in tabelul 5 si 6 ca rezultatele obtinute in programul Loadcap si Ghidul de proiectare geotehnica sunt aceleasi.