Loadcap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Loadcap

Software de calcul pentru capacitatea portană și tasari dupa metoda Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic, Brinch-Hansen, Meyerhof & Hanna, Richards et al., a tasarilor elastice (Timoshenko și Goodier), tasarilor edometrice, Schmertmann, Burland și Burbidge, lichefierii folosid metoda Seed e Idris (1971).

 

immagine_1

 

Ultimele implementări includ NP 112-2014: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă, SR EN 1997-1/NB/2007 Anexa RO, oferind astfel posibilitatea verificării terenului de fundare conform Anexei naționale (RO). De asemenea a fost introdusă și preluarea automată a accelerației seismice de vârf direct de pe harta seismică a României.

 

Capacitatea portantă în condiții seismice: SHIKHIEV & JAKOVLEV, RICHARDS, NTC 2008 Circolare applicativa.

 

Tasarile pot fi calculate în orice punct, atât interior cât și exterior al fundației.

 

Construcția graficelor: capacitatea portantă variază în funcție de baza fundației, adâncimea planului de fundare, de încăracări. Numărul de strate este nelimitat. Programul permite, de asemenea, vizualizarea bulbului tensiunilor și a zonelor de cedare.

 

NORMATIVE DE CALCUL SUPORTATE

EUROPA

• Eurocod 7/8

 

ANGLIA

• British Codes BS8004

 

ITALIA

• Norme tecniche costruzioni

• NTC – Circolare 2 Febbraio 2009, n. 617, C.S.L.LPP

 

ROMÂNIA

Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea fundațiilor

NP 112-2014: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.

SR EN 1997-1/NB/2007 Anexa RO

 

DATE INPUT

• Undo / Redo pe mai multe nivele

• Input numeric în formă tabelară

• Input grafic

• Conversie unități de măsură în mod automat

 

CARACTERISTICI GENERALE

• Talpa continuă

• Fundație izolată

• Radierul general

• Fundație circulară

• Capacitate portantă după: Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Brinch-Hansen, Vesic, Zienkiewicz, Metodă Eurocod

• Tasari elastice; Schmertmann; Burland și Burbidge și evoluția lor în timp

• Corecții seismice: SHIKHIEV & JAKOVLEV

• Prezența pânzei freatice

• Analize în termeni de tensiuni totale și efective

• Vizualizarea bulbului tensiunilor și a zonelor de cedare 2D și 3D

• Calcularea stării de tensiune indusă de sarcini externe în orice punct

• Corelații Nspt cu parametrii geotehnici după: Meyerhof, Sanglerat și Peck, Hansen, Thorburn, Meyerhof

• Verificare la tranzație

• Analiză planurilor îngropate

• Citirea automată a sondajelor generate de programul Stratigrapher

• Schimb de date cu Micropiloți și Piloți de fundație

• Calculul încărcărilor pe fundație în mod automat

• Calculul tensiunilor cu: Boussinesq, Westergaard

• Construcție de grafice interactive

• Funcție Undo/Redo pe mai multe nivele

• Analiză terasamentului cu calcularea tasarilor

• Tasări diferențiale 3D

 

OPTIUNI DE CALCUL

• Calculul capacitate portanță pentru soluri stratificate cu ajutorul mediei ponderate și verificării prin foraj

• Fundație pe taluz

• Fundația pe suprafața de sprijin înclinată

• Fundație supusă la sarcini excentrice

• Generarea tabelului capacității portante care variază în funcție de adâncime și lățime, și care poate fi exportat în Excel sau memorat

• Construcție grafice sarcina admisibilă-adâncime

• Construcție grafice sarcina admisibilă-lățime fundație

• Diagramă sarcina-tasare

• Calcularea constanței fundației după modelul lui Terzaghi și Bowles

• Pânză freatică, chiar și deasupra planului de rezemare

• Vizualizarea bulbului tensiunilor după teoria lui Boussinesq sau a lui Westergaard și interpoland stările de tensiune prin curbe ‘spline’

• Vizualizarea stărilor de tensiune în oricare punct al terenului de fundare; Vizualizarea zonei de cedare

• Setarea zonei de influență

• Calculul tasarilor în oricare punct intern sau extern al fundației

 

 

 

 

 

 

 

 

© GeoStru