Date Generale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Date Generale

Permite inserarea datelor corespunzătoare proiectului curent:

Descriere;

Proiectant;

Client;

Dată

 

Zona
Inserând localizarea în format: strada xxxx, localitate, judeţ, stat va fi individualizată automat zona de lucru. În alternativă trebuie asignate coordonatele în sistem WGS84 în grade zecimale.

Zona va fi reafişată în rapoartele generale şi folosită pentru localizarea seismică.

 

clip0001

 

Pentru individualizarea zonei este necesară conexiunea la internet.

 

Tipul terenului
Trebuie indicat dacă este vorba despre o fundaţie pentru care se folosesc metodele clasice de aflare a sarcinii limită (Terzaghi, Hansen, Meyerhof, Vesic sau Brich-Hansen), sau de o fundaţie în rocă pentru care sunt prevăzute două metode de calcul (Terzaghi şi Zienkiewicz) în funcţie de parametrul RQD.

 

Corectare parametrii

Pentru terenuri în principal nisipoase, Terzaghi a sugerat aplicarea unei corecţii asupra parametrilor geotehnici de calcul, şi anume reducerea coeziunii la 2/3 şi tangenta unghiului de rezistenţă la tăiere la 0,67·tan(f).

 

Commento        Comentariu

 

 

Actiunea seismică
În baza normativei seismice selecţionate, va fi posibilă definirea tuturor mărimilor necesare şi a metodelor de calcul de folosit.

 

 


© GeoStru