Bază de date terenuri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Bază de date terenuri

Comanda dă posibilitatea gestionării unei baze de date cu ajutorul unei ferestre de dialog împărţită în trei coloane: în coloanadin stânga este vizualizată nomenclatura, în acea centrală parametrii geotehnici, iar în cea din dreapta, imaginile bitmap de ascociat fiecărei litologii.

 

Teren nou

Pentru adăugarea unei noi litologii daţi click pe Terenuri în coloanadin stânga, activaţi meniul de alegere rapidă cu butonul drept al mouse-ului şi alegeţi Nou; fiecare litologie este identificată în listă prin codul desemnat de utilizator (coloana centrală). Pentru fiecare teren nou trebuie atribuiţi parmetrii geotehnici ceruţi în baza clasificării de sol coeziv sau necoeziv.

 

Texturi

Pentru asocierea de texturi unei litologii prezente în baza de date alegeţi cu un click imaginea bitmap dintre acelea vizualizate în coloana dreaptă şi deplasaţi-o, menţinând apăsat butonul mouse-ului, pe Textură. Dacă în schimb se doreşte doar atribuirea unei culori daţi pe Texturi şi alegeţi o culoare din paleta care se deschide.

 

Eliminare teren

Pentru a elimina o litologie prezentă în baza de date poziţionaţi-vă pe această, click dreapta şi alegeţi Elimină.

 

 

 


© GeoStru