Date sistem fundație

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Date sistem fundație

În definirea geometriei fundaţiei este posibilă asignarea unei texturi structurii din cele propuse în partea dreapta ferestrei sau se poate defini un model nou, creat de utilizator sau importat din format de tip bmp sau jpg.

 

Talpă continuă
Consideră tipologia de fundaţie talpă continuă.

 

Fundaţie izolată
Consideră tipologia de fundaţie - fundaţie izolate.

 

Radierul general
Consideră tipologia de fundaţie radier general.

 

Fundaţie circulară
Consideră tipologia de fundaţie circulară.

 

Lungimea fundaţiei (m)
Lungimea fundaţiei în metri.

 

Lăţimea fundaţiei (m)
Lăţimea fundaţiei în metri.(corespunde diametrului pentru fundaţii circulare).

 
Baza fundaţiei la dreaptă (m)
Dimensiunea laturii drepte a fundaţiei în metri (se dezactivează dacă fundaţia este în formă de radier general sau circulară).

 

Baza fundatiei la stânga (m)
Dimensiunea laturii stângi a fundaţiei în metri (se dezactivează dacă fundaţia este în formă de radier general sau circulară).

 

Înălţime inferioară fundaţie (m)
Înălţimea părţii inferioare în metri.

 

Înălţime superioară fundaţie (m)
Înălţimea părţii superioare în metri (se dezactivează dacă fundaţia este în formă de radier general sau circulară).

 
Adâncime plan de fundare
Adâncimea planului de fundare în metri.

 
Înălţimea încastrării
Reprezintă înălţimea terenului de deasupra planului de fundare care este considerată în relaţie cu sarcina limită (Nq x gamma x D); opţiunea este utilă cand avem de-a face cu planuri de fundare situate la câţiva metri adâncime faţă de planul terenului, pentru care sarcina limită ar putea avea valori foarte ridicate.

 

LightDacă se selecţionează opţiunea Înălţimea de încastrare = Adâncimea planului de fundare programul realizează calculul sarcinii limită luând în considerare adâncimea planului de fundare din punctul precedent. În caz contrar programul asignează variabilei D valoarea Înălţimii de încastrare. În prezenţa fundaţiilor complet sau parţial încastrate, adâncimea excesivă a planului de fundare poate duce la valori ridicate ale capacităţii portante datorită valorii ridicate a termenului (g·D·Nq). De aceea poate fi utilă efectuarea calculului cu înălţimea de încastrare, deselectând opţiunea de mai sus, inserând încastrarea efectivă a fundaţiei în teren

Înclinaţia planului de fundare
Reprezintă înclinaţia planului în grade, pozitivă dacă este în sensul acelor de ceas.

 

Subzidire/Subfundaţie - Extindere, Înălţime

Indică înălţimea și extinderea subfundaţiei în metrii. Și în acest caz se poate asigna acestei structuri una din texturile predefinite din fereastra din dreapta.

 

Extindere teren la stânga
Introduceţi valoarea extinderii planului terenului la stânga.

 

Extensie teren la dreapta
Introduceţi valoarea extinderii planului terenului la dreapta.

 

Înclinaţie taluz
Reprezintă inclinaţia planului de fundare în grade, pozitivă dacă este în sensul acelor de ceas.

 

Distanţă fundaţie taluz

Reprezintă distanţa de la fundaţie la taluz în metri, la stânga şi la dreapta fundaţiei.

 

Nivel freatic

Adâncimea nivelului freatic măsurată de la nivelul terenului. Pentru nivel freatic ce coincide cu nivelul terenului introduceţi adâncimea nivelului freatic de 1 cm.

 

 

 


© GeoStru