Stratigrafie teren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Stratigrafie teren

Stratigrafie teren
Este vizualizată o grilă în care trebuie introduşi parametrii geotehnici ai fiecărui strat şi texturile asociate:

 

Nr

Numărul de ordine al stratului. N.B.: Pentru o funcţionare corectă a programului stratele trebuie să fie desemnate de sus în jos.

 

DB Terenuri

Vizualizează o bază de date de terenuri cu caracteristicile lor geotehnice.

 

Hs (m)

Înălţimea stratului în metri.

 

P. U. V.

Greutate unitate volumică teren.

 

P. U. V. saturat

Greutatea volumică a terenului saturat.

lightPentru analize efectuate în termeni de tensiuni totale, chiar şi în absenţa pânzei freatice, trebuie inserată greutatea volumică a terenului saturat.

 

Fi

Unghiul de rezistenţă la forfecare al terenului; în prezenţa pânzei freatice introduceţi un parametru efectiv pentru analiza în condţii drenate, sau zero pentru condiţia nedrenată.

 

Coeziune (C, cu)

Coeziunea terenului; în prezenţa pânzei freatice introduceţi parametrul eficace, pentru condiţia drenată, şi parametrul total pentru condiţia nedrenată.

 

Modulul Elastic
Modulul de elasticitate al terenului sau modulul lui Young; parametrul este necesar pentru calcularea cedărilor lui Schmertmann, dacă nu se introduce această valoare tasările sunt calculate cu metoda edometrică (trebuie să fie prezentă valoarea modulului edometric). În prezenţa modulului lui Young şi al modulului Edometric este de preferat ultimul iar tasările calculate sunt edometrice.

 

Modulul Edometric
Modulul de deformare calculat din încercările edometrice (condiţii de expansiune laterală împiedicată); parametrul necesar pentru calcularea tasărilor cu metoda edometrică. Dacă se asignează Modulul lui Young şi nu acela Edometric tasările vor fi calculate cu metoda lui Schmertmann.

 

Date suplimentare
Activează o fereastră de dialog în care se cer alte date necesare pentru calcularea tasărilor în terenurile coezive.

Cs: Coeficient de consolidare secundară, parametru calculat din ramura de consolidare secundară a unei încercări edometrice; valoarea acestuia este necesară pentru calcularea tasării de natură vâscoasă,

Cv: Coeficient de consolidare vericală primară; parametru necesar pentru calcularea evoluţiei tasărilor în timp cu metoda monodimensională a lui Terzaghi.

Parametrii PR şi CR sunt necesari atunci când nu se face referire la modulul edometric.

Pentru calcularea tasărilor post seismice trebuie specificat indicele golurilor, indicele de plasticitate, modulul de forfecare statică, indicele de compresiune şi coeficientul experimental a.

 

Textura
Click dreapta pe căsuţă - vor fi afişate opţiuni de tipul Culoare Strat - alegând această opţiune se asociază stratului corespondent culoarea selectată. Pentru introducerea texturilor selectaţi cu ajutorul unui click bitmap-ul dorit dintre cele propuse în fişierele Coezive, Necoezive, Roci şi Altele, ţinând apăsat butonul drept al mouse-ului, trageţi  textura în căsuţa Texturi. Pentru texturi este propus un editor care se deschide cu dublu-click / click dreapta pe una din texturile propuse: editorul de bitmap dă posibilitatea de a modifica texturile existente sau de a crea altele noi, personalizate, ce pot fi salvate şi folosite de câte ori este nevoie.

 

Descriere
În această căsuţă utilizatorul poate introduce un text pentru descrierea litologiei corespondente.

 

Nspt - LiquefazioneNspt - Lichefiere

 

Înclinaţie strat
Indicaţi înclinaţia stratului.

 

Coeficientul lui Poisson

Valoarea coeficientului lui Poisson pentru stat.

 

Verifica a scorrimento - Collasso per slittamento        Verificare la alunecare - Colaps prin alunecare

       

În cazul fundaţiilor pe strat stâncos va fi solicitat parametrul RQD: Rock Quality Designation. Acesta trebuie introdus în procente sau cuprins între 0 şi 1.

 

 

 


©  GeoStru