Verificarea sarcinii limită (SLU)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Verificarea sarcinii limită (SLU)

 

Capacitatea portantă verticală a solului de fundație se verifică conform teoriei stărilor limită folosind următoarea inegalitate:

Pe baza factorului de siguranță ca:

Unde:

σ: efort de contact de proiectare extrem la fundul picioarelor;

Rd: capacitatea portantă de proiectare a solului de fundare;

γRV: coeficientul capacităţii portante pe verticală a fundaţiei;

SFv: factor de siguranță pentru capacitatea portantă verticală.

 

Tensiunea de contact extremă de proiectare la baza suportului este presupusă sub forma:

Unde:

V: forță verticală de proiectare extremă;

Aef: zona efectivă a fundației.

 

Zona efectivă

Când se rezolvă problema fundațiilor încărcate excentric, programul oferă două opțiuni pentru a face față unei dimensiuni efective a zonei de fundație:

se presupune forma dreptunghiulară a ariei efective;

se presupune forma circulară a ariei efective.

 

Forma rectangulară

În astfel de cazuri se folosește o soluție simplificată. În cazul excentricității axiale (momentul încovoietor acționează doar într-un singur plan), analiza presupune o distribuție uniformă a tensiunii de contact σ aplicată numai pe o porțiune a fundației l1, care este mai mică de două ori excentricitatea e comparativ cu lungimea totală l.

 

pianta_fondazione_02

Determinarea ariei efective în cazul excentricității axiale

 

Se presupune că o zonă efectivă (b*l1) calculează tensiunea de contact, astfel încât avem:

 

 

În cazul unei sarcini excentrice generale (fundația este încărcată de forța verticală V și de momentele încovoietoare M1 și M2 sarcina este înlocuită cu o singură forță cu excentricități date:

 

 

Mărimea ariei efective rezultă din condiția ca forța V să acționeze excentric:

 

 

Forma circulară

O fundație circulară supusă unei sarcini verticale aplicate cu o excentricitate e = Md/Nd poate fi privită ca o fundație fictivă echivalentă cu o sarcină aplicată central (Figura), așa cum sugerează Meyerhof (1953) și Vesic (1973). În acest caz, aria fundației fictive, A', poate fi calculată astfel:

 

 

Raportul de aspect al ariei dreptunghiulare echivalente poate fi, de asemenea, aproximat ca raportul dintre lungimile liniei b la l, așa cum se arată în figură, adică:

 

 

 

fondazione_circ

Metoda de calcul al dimensiunilor echivalente

ale unei fundații supuse unei sarcini nebaricentrice.

 

 

 

 


©  GeoStru